Losse opdrachten

Het tri­mes­te­ri­ë­le Loeki-moment

Voor de recla­me­ha­ters: zap maar even door. Voor de anderen: ik heb nog allerlei amusante en zinnige cursussen voor u in de aan­bie­ding. Hier een over­zicht­je.

Twee­daag­se cursus Recensies Schrijven bij Wisper in Leuven
begin­da­tum: 4 april 2009
Twee volle dagen werpen we ons op het genre ‘recensie’. De eerste dag maken we kennis met de haken en ogen van het genre en de rechten en plichten van de auteur. Natuur­lijk verdiepen we ons dan ook in voor­be­rei­ding en schrijf­re­gels. De tweede dag besteden we aan bespreken en her­schrij­ven van de gemaakte recensies. Zin om een kunstwerk in per­spec­tief te zetten? Om te schrijven, te argu­men­te­ren en te researchen? Go for it!

Tien weken Eind­re­dac­tie bij de Miles Academy in Vilvoorde
begin­da­tum: 26 maart 2009
Een zeer prak­ti­sche cursus Eind­re­dac­tie voor beroeps­schrij­vers. Tien avonden buigen we ons over taal, stijl, tekstop­bouw en schrijf­wet­ten. Omdat ik de beroeps­prak­tijk van de cursisten als uit­gangs­punt neem, is elke deelnemer zeker van een grote mate van ‘bruik­baar­heid’ van hetgeen er in de cursus voorbij komt.

Twaalf weken Basis­cur­sus Jour­na­lis­tiek bij de Miles Academy in Vilvoorde.
begin­da­tum: 21 april 2009
Twaalf weken, vijf genres, duizenden tips, adviezen, hand­rei­kin­gen en vin­ger­oe­fe­nin­gen. De cursisten worden onder­ge­dom­peld in een jour­na­lis­tiek denkraam, gaan eropuit, schrijven ver­schil­len­de genres en weten na afloop wat jour­na­lis­tie­ke principes en ijzeren schrijf­wet­ten zijn. Er komen zowel zakelijke, als ver­strooi­en­de genres aan bod.

Workshop Power­we­blog­gen op de Schrijf­dag van Creatief Schrijven in Leuven
datum: 28 maart 2009
Kom power­we­blog­gen, kom bij Het Schrijf­le­gi­oen! Tijdens de workshop maken we als groep een weblog met schrijf­tips, schrijf­sen­sa­ties en schrijf­leed. We nemen stap voor stap door hoe je een weblog aanmaakt, onder­houdt en hoe je het juiste publiek bereikt. We zwengelen de brain­storm­ma­chi­ne aan en pro­du­ce­ren in hoog tempo korte stukjes die onmid­del­lijk online ver­schij­nen. Je zult zien: in no time hebben we een inte­res­sant weblog voor en door schrij­vers.

Cursus Columns Schrijven voor de Schrij­vers­Aca­de­mie in Antwerpen
begin­da­tum: 9 mei 2009
Omdat de cursussen Columns Schrijven altijd heel snel vol zitten, kan ik alleen maar zeggen: zin? Haast u! Het spreekt voor zich dat de cursus Columns Schrijven draait om het lezen, schrijven en beoor­de­len van het meest ongrijp­ba­re schrijf­ge­n­re: de column.

U kunt zich niet bij mij inschrij­ven. Voor meer infor­ma­tie daarover kunt u terecht bij de betref­fen­de orga­ni­sa­tie, zie daarvoor de linkjes onder de titels. Dit zijn lang niet alle cursussen waar ik me de komende tijd op zal werpen, mocht u info willen over andere plekken waar u mij kunt treffen (Kunst­ben­de! De Dag van het Neder­lands! Stamp­Me­dia Inta­ke­week!), kijk dan op de site van Het Eiland Neus.

7 reacties

 • Joost

  Grappig, die site van dat “Eiland Neus” waar je aan het eind naar verwijst, op die site is af en toe sprake van ene Yuri Maanzand, en nou is dat iemand die vroeger een blog had, ook, en die is nou doodt, maar hij zou nog weer eens tot leven komen. Weet jij daar wat van? (OT, schreven we daar vroeger netjes bij, omdat het ergens anders over gaat dan wat jij eigenlijk als thema van je potsje had, maar dat is een beetje uit de tijd, geloof ik, misschien betekent het dat wel, OT: Out of Time, nou ja, ik draaf weer door, ik weet het, maar mijn vraag blijft natuur­lijk, al is het maar om mijn prachtige koffie-verkeerdcollage die aan een tragisch einde is gekomen door het ver­dwij­nen van maanzand.com).

 • Wannes

  Ik kwam Yuri enkele dagen geleden nog tegen in taveerne “Aan Gene Zijde”. Hij heeft mij verzekerd dat er geen enkel kopje koffie verloren zal gaan.

 • esther

  Zat ik nou in de buurt dan meldde ik me meteen aan voor die basis­cur­sus jour­na­lis­tiek. Alhoewel ik ook al veel heb aan jouw boek trouwens.

 • Joost

  Er zijn er die beweren dat niets verloren gaat, nooit. De vraag of dat in eso­te­ri­sche zin te verstaan is, of meer volgens de ideeën van Douglas Adams (die bij­voor­beeld spreekt over een planeet waar verdwenen balpennen terecht­ko­men die daar door een wormgat in het ruimte-tijdcontinuüm heen­glij­den), vraagt meer aandacht. Die in genoemde taveerne waar­schijn­lijk ruim­schoots voor­han­den is.

  Toch, een gerust­stel­len­de mede­de­ling.

  (mijn handen, die heb ik ook nog eens opge­stuurd naar genoemde “Yuri Maanzand” [op zeker moment ga je aan alles twijfelen, zelfs of dat wel zijn echte naam was], hij was immers een bege­na­digd handlezer, maar niks, noppes, nooit meer wat van gehoord. Treurig)

 • Drs. Johan Arendt Happolati

  Vrouwe Zezunja,
  Ik had gehoopt dat U ook eens aan de West-Vlaamse mensen had willen denken. Dat U die ook eens had willen opstoten in de opwaartse vaart der volkeren, bedoel ik.
  Oiit zal ik U eens in levende lijve ontmoeten n.a.v. (naar aan­lei­ding van) een of andere volks­ver­hef­fen­de cursus, weest U daar maar zeker van.
  Ik ben en blijf een van uw hart­nek­ki­ge fans,
  Uw,
  Drs.

 • Zezunja

  @ iamzero: Merci, fijn zo’n eind­re­dac­teur. ‘k Heb ’t gewijzigd.

  @ De rest: ik kom erop terug, heb nu geen tijd om lang te reageren.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.