Losse opdrachten

Last-minute-inschrijving: een cursus Eind­re­dac­tie bij de Miles Academy

Wat? Schrijf je nu, op de valreep, in voor een cursus Eind­re­dac­tie bij de Miles Academy.
Wanneer begint het? In principe volgende week al. Donderdag 24 september, om 18:00 uur. Vanaf dan zijn het tien don­der­dag­avon­den.
Wat houdt de cursus in? We behan­de­len de theorie aan de hand van de beroeps­prak­tijk van de deel­ne­mers. Zo buigen we ons over zelf­ge­schre­ven of zelf­ge­re­di­geer­de teksten. Daarnaast schrijft elke cursist een handzaam stijlboek voor een regel­ma­tig terug­ke­ren­de opdracht of opdracht­ge­ver. Ook komen er tal van tips voor het opsporen van taal- en stijl­fou­ten aan bod. Ten slotte is er naast schrijven en cor­ri­ge­ren ook ruimte voor overleg en discussie over de dage­lijk­se praktijk van een tekst- of eind­re­dac­teur.
Voor wie is de cursus bedoeld? De cursus is bedoeld voor redac­teu­ren, tekst­schrij­vers, vertalers en andere beroeps­schrij­vers die voor hun dagelijks brood eind­re­dac­tie voeren over eigen of andermans teksten. Ook studenten die in een dergelijk beroep willen stappen, zijn van harte welkom.
Doel? Aan het eind van de cursus hebben de cursisten een dui­de­lij­ke visie op genres en tekstop­bouw en zijn ze vertrouwd met de belang­rijk­ste regels van spelling, inter­punc­tie en gram­ma­ti­ca. Ze zijn zich bewust van stijl­mid­de­len en trucs om de aandacht van de lezer te vatten en die niet los te laten tot het doel van de schrijver is bereikt.
Meer infor­ma­rie en inschrij­vin­gen? Op de website van de Miles Academy.

hier had het logo van Miles moeten staan

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.