Losse opdrachten

Tal van workshops voor Stamp­Me­dia

Wat? Stamp­Me­dia Inta­ke­week, Stamp­Me­dia tie­ner­re­dac­tie en een workshop Jour­na­lis­tiek op het Konink­lijk Atheneum in Antwerpen.
Inta­ke­week? In de inta­ke­week krijgen jongeren – poten­ti­ë­le redac­teu­ren – de kans kennis te maken met foto­gra­fie, video, audio en tekst. Vanuit jon­ge­ren­cen­trum Trix in Antwerpen maken ze inter­views en verslagen en leren ze jour­na­lis­tie­ke vaar­dig­he­den en omgaan met techniek en collega’s.
Tie­ner­re­dac­tie? Voor de jeugd­dienst van de Stad Antwerpen maakte Stamp­Me­dia met een handvol tieners een tijd­schrift over de jeug­dac­ti­vi­tei­ten in Antwerpen komende zomer. Vanuit het Inter­na­ti­o­naal Pers­cen­trum op de Grote Markt vlogen de jeugdige reporters uit om inter­views af te nemen en rubriek­jes vol te krijgen. De redac­teu­ren kwamen uit Groot-Antwerpen en vari­eer­den in leeftijd van 12 tot 15.
En het atheneum in Antwerpen? We trekken met Stamp­Me­dia langs scholen om jongeren mediawijs te maken. We oefenen met het onder­schei­den van feiten en meningen, met het in beeld brengen van de vijf w’s en de h en met het begrijpen van nieuws­ver­slag­ge­ving.
Wanneer? Beide StampMedia-weken vielen begin april 2009.
En wat was de rol van Het Eiland Neus? De meeste tekst- en jour­na­lis­tiek­work­shops van Stamp­Me­dia worden gegeven door Maartje Luif.

hier had het logo van stampmedia moeten staan

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.