Losse opdrachten

Eenmalige workshop School­kran­ten Maken

Wat? Een workshop voor mede­wer­kers in het onderwijs, ouders en iedereen die interesse had in het maken van school­kran­ten.
Wie? De deel­ne­mers waren ouders en leer­krach­ten uit het lager onderwijs en docenten van regionale onder­wijs­in­stel­lin­gen.
Waar? We werkten een dag lang op de prachtige locatie van Wisper in Kessel-Lo (Leuven).
Hoe ging het in zijn werk? We brain­storm­den concreet over het doel, de doelgroep, de pijlers en de logistiek van de school­kran­ten, waarbij we ver­trok­ken vanuit de beroeps­prak­tijk van de deel­ne­mers. Ver­vol­gens bogen we ons over ethische kwesties, censuur en redac­ti­o­ne­le onaf­han­ke­lijk­heid. Ten slotte bedachten we concrete rubrieken, beeld­ele­men­ten en inte­res­san­te onder­wer­pen. De deel­ne­mers hadden een mooi ver­trek­punt om na de workshop zelf een bladritme, een planning en een redac­ti­o­ne­le orga­ni­sa­tie op poten te zetten.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.