Stukjes in het wild

To reflect or not to reflect

Het is het reflec­te­ren.
Gisteren las ik een dagboek uit 1991 en daarna een uit 1988: toen reflec­teer­de ik me al rot. Ik zocht naar boeken, tijd­schrif­ten, video­clips uit die tijd, maar ik vond een voort­du­ren­de bespie­ge­ling van mezelf ten opzichte van alle mensen die ik op een dag tegenkwam.
Het hoort bij mij, dat reflec­te­ren. Eerst kijk ik, voel ik en regi­streer ik, maar er komt altijd een moment dat ik er een analyse op loslaat. Dat ik ga reflec­te­ren. En in het ergste geval hou ik er een mening op na.
Een weblog is niets anders dan een voor het publiek gesti­leer­de reflectie van de auteur op het leven of ‘de dingen’. Daarom past het mij ook zo goed, een weblog.
Maar daarom word ik er ook zo gek van. Ik heb mezelf verplicht door te gaan met dat reflec­te­ren zolang het weblog bestaat.
In het echte leven moet mijn reflectie soms een halt worden toe­ge­roe­pen. Vraag maar aan m’n vriendje. Die zou er wat voor over hebben als ik het leven eens een dagje niét op de sofa zou leggen.
En ik zelf ook. Ik zou er ook veel voor over hebben om een dagje niet te reflec­te­ren. De afgelopen zes jaar heb ik me ongans gere­flec­teerd. Ik ver­brand­de mijn schepen achter me en dat diende verwerkt te worden. Ik zette een eigen schrijf­prak­tijk op. Ik stortte me in de armen van het Vlaamse leven. En ik had daar argu­men­ten voor nodig. Dat het heus wel goed was, dat loslaten van je vrienden, je familie, je werk, je geboor­te­plaats, je lie­ve­lings­stad, je ver­trouw­de omgeving.
Dus ik reflec­teer­de. Ik reflec­teer­de tot ik het niet langer aan kon zien.

En nu ben ik het zat. Dat reflec­te­ren. Waar ik in 1988 nog heel nauwgezet elk tong­zoen­vriend­je kapo­t­re­flec­teer­de, sta ik mezelf toe de wereld voortaan met een gezapige glimlach te overzien zonder te reflec­te­ren. In november 2009 bestond dit weblog zes jaar. In november 2010 zal het nog steeds bestaan. Maar met één groot verschil: ik hoef niet meer zo nodig.

11 reacties

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.