Losse opdrachten

Redac­ti­o­ne­le Vaar­dig­he­den in Vilvoorde – voorjaar 2012

Voor de Miles Academy geef ik dit voorjaar een cursus Redac­ti­o­ne­le Vaar­dig­he­den aan iedereen die beroeps­ma­tig of voor een studie veel moet schrijven. De cursus is geënt op de beroeps­prak­tijk van de cursisten en bestaat deels uit coaching. Aan de hand van teksten van de cursisten behan­de­len we theorie en tips en trucs om de teksten te ver­be­te­ren. De pijlers van de cursus zijn: invals­hoe­ken, genres, tekstop­bouw, stijl en taal.
De cursus duurt drie dagen verspreid over meerdere weken.

Voor meer infor­ma­tie kun je bin­nen­kort terecht op de website van de Miles Academy.
De cus­r­su­da­ta zijn 9 mei, 23 mei en 6 juni 2012. Het dagdeel/tijdstip wordt in een later stadium bekend gemaakt. Kortom: wordt vervolgd.