Stukjes in het wild

2013: mijn jaar in taal­vra­gen

Vorige week vroeg ik de jonge redac­teu­ren van De Wereld Van De Neder­land­se Taal om als ein­de­jaars­lijst­je een paar vragen te beant­woor­den over het taaljaar 2013. Om ze een indruk te geven van wat ik wilde, beant­woord­de ik de vragen zelf ook even.

Wat was het mooiste Neder­lands­ta­li­ge boek dat je in 2013 las?
Ik las vooral vertaalde boeken dit jaar. Van de oor­spron­ke­lij­ke Neder­lands­ta­li­ge boeken was de beste: Bonita Avenue van Peter Buwalda
Waarom?
Omdat ik het knap vind als een schrijver én een spannend verhaal én mooie zinnen weet te com­bi­ne­ren. Dat de stijl niet onder­ge­schikt is aan de inhoud of andersom.

Wat was het mooiste Neder­lands­ta­li­ge lied/nummer dat je hoorde?
Het hele nieuwe album van De Jeugd Van Tegen­woor­dig.
Waarom?
Omdat je nieuwe woorden en zinnen blijft horen, ook als je het album al tien keer hebt beluis­terd.

Wat was het mooiste Neder­lands­ta­li­ge woord dat je in 2013 hoorde?
Op een bedrijfs­wa­gen stond: Slopen van gebouwen en kunst­wer­ken. Ik vond dat raar, maar later hoorde ik dat het in de wegen­bouw­we­reld veel­ge­bruikt jargon is. Kunst­wer­ken zijn – onder andere – tunnels en bruggen.

Wat was de leukste of domste taalfout (in het Neder­lands) die je in 2013 maakte?
Ik schreef: ‘Het zou fijn zijn als je er even op saus gieten.’ Dat moest zijn: ‘Het zou fijn als je er even op zou schieten.’ Het ging over een plan waarop ik graag een reactie wilde. Soms staat mijn brein heel fonetisch afgesteld.
Op welk moment maakte je die fout?
In een mail die ik schreef aan een aantal redac­teu­ren van DWVDNT.

Wat was het leukste taal­mo­ment van dit jaar?
De voor­stel­ling van de Vlaamse caba­re­tier Wim Helsen: Spijtig, spijtig, spijtig.
Waarom?
De titel zegt genoeg: Wim Helsen speelt op een onna­druk­ke­lij­ke manier met taal. Ik vind dat onweer­staan­baar.

Ik zou graag ook het ver­drie­tig­ste taal­mo­ment noemen: 1 juli 2013. Maarten van Roozen­daal overleed. Hij nam in 2001 tijdens de cd-presentatie van mijn toen­ma­li­ge groepje het eerste exemplaar in ontvangst. Een unieke taal­kun­ste­naar en een mooie man. Zie hier een prachtig voorbeeld van zijn taal­vir­tu­o­si­teit. Hier vind je de tekst van Goon.

Wie was de beste (Neder­lands­ta­li­ge) taal­ge­brui­ker in 2013?
An Olaerts, jour­na­list, columnist en tante.
Waarom?
Omdat ze schrijft alsof ze het Centraal Station in Antwerpen bouwt: overal waar je kijkt mooie details, krullen en schoon­heid.

En wat was je grootste (Neder­lands­ta­li­ge) taal­er­ger­nis in 2013?
Ik probeer me niet te ergeren aan taal. Maar als ik dan iets moet noemen: fouten in Vlaams-Nederlandse onder­ti­tels en andersom.
Waarom?
Vlamingen en Neder­lan­ders denken dat ze geen vertaler nodig hebben, dat ze elkaar wel begrijpen. Dat gaat vaak fout. Als een Vlaming zegt dat de hoed ‘precies niet goed past’, maakt een Neder­lan­der daar in de onder­ti­tels van dat die ‘helemaal niet past’. Terwijl een Vlaming daarmee bedoelt: ‘het lijkt alsof die niet goed past’, wat veel minder stellig is.

Wat leerde je 2013 over de Neder­land­se taal?
Dat je bij grote getallen spaties moet schrijven, terwijl het dan meerdere grote getallen achter elkaar lijken. 347625728 schrijf je als drie­hon­derd­ze­ven­en­veer­tig miljard zes­hon­derd­vijf­en­twin­tig miljoen. Met drie spaties dus. Heel merk­waar­dig.

Heb je een taal­voor­ne­men voor 2014?
Ik ga proberen mijn Amster­dam­se z, die nog steeds als een s klinkt, als een echte z te laten klinken.

En heb je een taaltip voor 2014?
Als je een taalvraag hebt: google het woord of de zin met ‘taal­ad­vies’ erachter, dan zijn de sites die je krijgt vaak betrouw­baar. Bij­voor­beeld: hen hun taal­ad­vies.

2 reacties

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.