Stukjes in het wild

Groe­te­nis­se: een nieuwe serie

Gisteren schreef ik een stukje voor De Wereld Van De Neder­land­se Taal (DWVDNT), de site van de jon­ge­ren­re­dac­tie Neder­land­se Taalunie waarvan ik hoofd­re­dac­teur ben. Het was een bericht over de online databank van het Instituut voor Neder­land­se Lexi­co­lo­gie waarin je meer dan duizend brieven uit de tijd tussen 1664 en 1781 kunt lezen. De brieven zijn afkomstig van schepen die gedurende de oorlogen tussen Engeland en de Republiek gekaapt werden. Bijzonder aan de brieven is dat ze veelal zijn geschre­ven door mensen uit de lagere sociale klassen, die veel meer schreven zoals ze spraken dan de eli­te­schrij­vers.

Het was lang geleden dat ik zo ontroerd raakte door mijn werk. Omdat ik het stukje schreef voor jongeren vanaf veertien jaar, heb ik mij beperkt tot gemak­ke­lijk te begrijpen frag­men­ten, maar er was zó veel meer dat indruk op me maakte. En omdat er zo veel meer was, zal ik de komende maanden een greep doen uit al wat ik kan vinden over onder andere Geleijn, Beleijtje, Mag­da­leen­tje, Jan Lucasz Karnemelk, Weduwe Hans Roeland en Aaltje.

Wil je meer infor­ma­tie over het scheeps­brie­ven­pro­ject en de database? Kijk dan hier.
Dan sluit ik graag af met de woorden van Sietje Staalman uit Delf­sha­ven aan haar minnaar Hendrik van Scheltum die op dat moment in Kaap de Goede Hoop verblijft.

Verders weet ik ue mijn waarde lieff niet meer te schryv
Als d Groetenis van d Jonge Juffrouwe Hoek en van Meutje
Trijntje d Groetenis van mijn Neeffs Cornelis Breedius
En Zijn vrouw en Dirk donker en Zyn Vrouw d Groetenis van alle
Vriende Hier Meede breek ik af en blyve uE getrouwe lieff
Tot den doot Sietje Staalman

Eén reactie

  • patchwork

    Fan­tas­tisch, oude brieven! Ik lees die oude taal­frut­sels ook graag als taal­puz­zels zoals anderen graag kruis­woord­puz­zels doen- ver­sla­vend! En passant krijg je lesjes geschie­de­nis mee, die beter beklijven dan de lessen op school.
    En alleen al de namen van al die schrijvers/schrijfsters! In ere her­stel­len, zeg ik! Met terug­wer­ken­de kracht wil ik Stof­fe­leijn­tje heten of zo :-) Ik kijk uit naar je stukjes! Je hebt wel leuk werk!

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.