Columns,  Over journalistiek

Juf Jour­na­lis­tiek (1) – Iets met

De eerste keer leer ik ze ver­ga­de­ren. Ik benadruk hoe belang­rijk het is dat je een invals­hoek bij je verhaal hebt, en vertel dat het allemaal veel meer opschiet als iedereen vóór de ver­ga­de­ring al heeft nagedacht over welke research ze moeten doen, over hoeveel kolommen het moeten worden, komt er beeld bij of niet, en is het nieuws, human interest of zijn het ach­ter­gron­den?

Dus zo gaan we het doen. We ver­ga­de­ren. We verdelen de onder­wer­pen, denken na over invals­hoe­ken en bronnen, en verzinnen welk beeld er bij de teksten kan. Het gaat moeizaam, de ver­ga­de­rin­gen duren soms wel vier uur. Ik stuur bij, rem af, jaag op en denk mee. Ideeën verzinnen, hoofd- en bijzaken van elkaar onder­schei­den en de invals­hoek beperken: het blijkt voor velen nog veel te moeilijk.

Bij de vierde ver­ga­de­ring zit ik op mijn pen te kauwen. Ik hoor het aan en voel me mach­te­loos.
‘Ik zag een poster op het station. Iets met kunst en veel kleuren. Bin­nen­kort in Utrecht. Daar wil ik wel iets mee doen.’
‘Een vriend van mij doet mee aan het wereld­kam­pi­oen­schap paal­zit­ten, misschien kan ik daar iets mee doen.’
‘Ik wil wel iets met die vluch­te­lin­gen die worden opge­van­gen in Oog en Al.’
‘Misschien is het goed als iemand eens iets doet met die homodisco op de Oude Gracht.’
‘Kunnen we niet iets doen met stu­den­ten­ka­mers?’
‘Als ik die mensen van dat buurt­co­mi­té spreek, kan ik misschien meteen iets doen met die WK-straatversiering daar.’

Aan het einde van de ver­ga­de­ring haal ik lam­ge­sla­gen de pen uit mijn mond. Ik laat een lange stilte vallen en verbied ze ver­vol­gens ooit nog de zinsnede ‘iets met’ te gebruiken.
De week daarna zijn we in anderhalf uur klaar.

Dit jaar werk ik vijftien jaar als docent Jour­na­lis­tiek. Ik begon mijn loopbaan in Utrecht op de School voor Jour­na­lis­tiek. In de jaren die volgden, gaf ik les in Nederland en Vlaan­de­ren aan uni­ver­si­tei­ten, hoge­scho­len, uit­ge­ve­rij­en, pers­bu­reaus en lief­heb­bers. Mijn pupillen waren oud, jong en piepjong. Dit is mijn relaas.
Zie ook: Juf jour­na­lis­tiek (2) – Hoog gegrepen
Juf Jour­na­lis­tiek (3) – Com­men­taar­woor­den
Juf Jour­na­lis­tiek (4) – Wie-o-wie
Juf Jour­na­lis­tiek (5) – Gevaar­lijk
Juf Jour­na­lis­tiek (6) – Valse controle
Juf Jour­na­lis­tiek (7) – patriciaaaatjexxx@hotmail.com
Juf Jour­na­lis­tiek (8) – Per­soon­lijk­heid

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.