Columns,  Over journalistiek

Juf jour­na­lis­tiek (4): Wie – o – wie

Mijn ogen glijden langs de namen. Nadia, Loubna, Elvira, Jeanne, Kat­he­lij­ne, Eric.
Ze vinden allemaal dat er meer camera’s in de win­kel­straat moeten komen, dan zouden zij rustiger werken, want die overval heeft ze wel wat gedaan.
Ik roep de auteur van het stukje erbij.
Aysel prutst aan haar hoofd­doek­je. ‘Vind je het goed?‘Ze glimlacht onzeker.
‘Je hebt echt heel veel mensen gesproken, dat vind ik knap. En je tekst is logisch opgebouwd. In de intro vertel je over de reeks over­val­len en je laat gelijk weten dat we reacties van win­ke­liers hebben gevraagd. Ver­vol­gens is het een duidelijk verhaal, de over­val­len zijn ze niet in de koude kleren gaan zitten en de enige oplossing die ze zien is meer camera’s en poli­tie­con­tro­le. Maar wie zijn Nadia, Loubna, Elvira, Jeanne en Kat­he­lij­ne?’
‘De win­ke­liers.’
‘Heb je ook genoteerd van welke winkels ze zijn?’
‘Ja, dat heb ik wel ergens.’
‘En hun ach­ter­na­men.’
‘Die heb ik ook, maar die maakten het langer dan het stuk mocht zijn.’
‘En heb je gemeente en politie om wederhoor gevraagd? Dat gebrek aan camera’s is eigenlijk een verwijt aan hen.’
‘Ja, dat heb ik gedaan.’
‘Waar dan?’
‘Dat is Eric in het verhaal.’

Dit jaar werk ik vijftien jaar als docent Jour­na­lis­tiek. Ik begon mijn loopbaan in Utrecht op de School voor Jour­na­lis­tiek. In de jaren die volgden, gaf ik les in Nederland en Vlaan­de­ren aan uni­ver­si­tei­ten, hoge­scho­len, uit­ge­ve­rij­en, pers­bu­reaus en lief­heb­bers. Mijn pupillen waren oud, jong en piepjong. Dit is mijn relaas.

Zie ook: Juf Jour­na­lis­tiek (1) – Iets met
Juf jour­na­lis­tiek (2) – Hoog gegrepen
Juf Jour­na­lis­tiek (3) – Com­men­taar­woor­den
Juf Jour­na­lis­tiek (5) – Gevaar­lijk
Juf Jour­na­lis­tiek (6) – Valse controle
Juf Jour­na­lis­tiek (7) – patriciaaaatjexxx@hotmail.com
Juf Jour­na­lis­tiek (8) – Per­soon­lijk­heid

5 reacties

  • Jan

    Ik ben geen meester in de jour­na­lis­tiek, wel bijna 40 jaar jour­na­list. Ik weet niet hoe het in Vlaan­de­ren is, maar in Nederland beslist de politie niet over camera’s, maar het gemeen­te­be­stuur.
    Verder geniet ik van je verhalen. Ze zijn zo her­ken­baar.

  • maartje

    Ah, ja, je hebt een punt, ik zou het kunnen ver­an­de­ren. Misschien doe ik dat n0g. En: dank je wel.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.