Columns,  Over journalistiek

Juf Jour­na­lis­tiek (7) – patriciaaaatjexxx@hotmail.com

‘Ik heb hem een heleboel mails gestuurd.’ Ze kijkt alsof ze wil zeggen: ik kan er echt niks aan doen.
‘Heb je geen tele­foon­num­mer?’ vraag ik.
Ze schudt haar hoofd.
‘Kun je geen manier verzinnen om aan een tele­foon­num­mer te komen?’
‘Jawel, ik heb het gepro­beerd via zijn uitgever en zijn agent, maar die reageren niet op mails en voi­ce­mails.’
‘Mag ik die mail eens zien?’
Ze verdwijnt en komt even later met een printje terug.
Van: patriciaaaatjexxx@hotmail.com
‘Als je jezelf niet serieus neemt, nemen anderen jou ook niet serieus’, zeg ik.
‘Heb je het al gelezen,’ vraagt ze verbaasd.
‘Nee, dat doe ik als je een nieuw e‑mailadres hebt aan­ge­maakt.’

Dit jaar werk ik vijftien jaar als docent Jour­na­lis­tiek. Ik begon mijn loopbaan in Utrecht op de School voor Jour­na­lis­tiek. In de jaren die volgden, gaf ik les in Nederland en Vlaan­de­ren aan uni­ver­si­tei­ten, hoge­scho­len, uit­ge­ve­rij­en, pers­bu­reaus en lief­heb­bers. Mijn pupillen waren oud, jong en piepjong. Dit is mijn relaas.

Zie ook: Juf Jour­na­lis­tiek (1) – Iets met
Juf jour­na­lis­tiek (2) – Hoog gegrepen
Juf Jour­na­lis­tiek (3) – Com­men­taar­woor­den
Juf Jour­na­lis­tiek (4) – Wie-o-wie
Juf Jour­na­lis­tiek (5) – Gevaar­lijk
Juf Jour­na­lis­tiek (6) – Valse controle
Juf Jour­na­lis­tiek (8) – Per­soon­lijk­heid

12 reacties

 • Josefini

  Ja, dat valt me ook op van mensen die mij zakelijk iets willen toesturen, dat ze zich noch met het email­adres bezig­hou­den, noch met de weergave van hun naam in de email. Alsof ze er helemaal geen verstand van hebben hoe zoiets werkt. Wat ver­moe­de­lijk vaak zo is.

  Is het niet handig zoiets op te nemen in je les­pro­gram­ma, zodat ze zich vooraf al bewust zijn dat ze serieus over moeten komen bij de mensen van wie ze infor­ma­tie willen ontvangen?

 • Rolandow

  Hoeveel mensen er niet rond­rij­den in een busje met een hotmail adres erop, of ‑erger nog- dat van hun provider. Waar­schijn­lijk letten alleen de nerds daar op?

 • maartje

  O, te snel gepost – excusez voor de foutjes. Josefini: ik heb er vaak geen tijd voor om alle wetten der wel­le­vend­heid ook nog apart te pre­sen­te­ren. Zelfs vind ik dat iets voor de mid­del­ba­re school.
  Als het voorbij komt, zeg ik altijd wel iets.

 • Miet

  Dat komt aan bod op school. Alleen vinden ze dan dat die van Neder­lands weer aan het zagen/overdrijven is of dat internet zo *hun* terrein is dat die oude leer­krach­ten hen daar per definitie niks over te leren hebben ;-)

 • Swan

  Ja! Ja! Dit is so true!! Of mensen die een website hebben, maar dan nog steeds een hot­mail­ac­count gebruiken. Wat is er dan mis met een officieel email­adres? Laat het desnoods door­stu­ren als je niet van je ver­trouw­de hot­mail­tje af wilt…

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.