Columns,  Over journalistiek

Juf Jour­na­lis­tiek (8) – Per­soon­lijk­heid

We maken een tijd­schrift. Het zijn vier­de­jaars. Nog één stage en dan zullen ze afstu­de­ren.
Ik lees een stuk. Het is droog, saai, taai, lang. Alles staat erin: de juiste quotes, de nodige feiten, ook de vorm is zoals afge­spro­ken, maar het verhaal gaat niet leven, het is niet begees­terd.
Ik worstel met mijn for­mu­le­rin­gen als ze naast me zit. Ze heeft er heel hard aan gewerkt, zegt ze. Ze heeft het heel vaak her­schre­ven, en aan een boel mensen laten lezen.
‘Toch vind ik het niet goed’, zeg ik.
Haar ogen verraden dat dat hard aankomt.
Koorts­ach­tig zoek ik naar een con­cre­te­re for­mu­le­ring dan ‘niet begees­terd’. Ik wil haar houvast geven, ver­trou­wen dat het beter kan, dat zíj het beter kan.
‘Misschien zit er te weinig per­soon­lijk­heid in’, zeg ik in arren moede. ‘Te weinig van jou.’
Ze begint te huilen. ‘Mag ik weg?’ vraagt ze.
Ik weet het niet, maar ik knik.
Ze pakt haar jas en vertrekt. Snikkend.
Een paar dagen later krijg ik een mail van haar mentor. Of ik eens met haar wil gaan praten, ‘want het zit haar dwars dat je hebt gezegd dat ze geen per­soon­lijk­heid heeft’.

Dit jaar werk ik vijftien jaar als docent Jour­na­lis­tiek. Ik begon mijn loopbaan in Utrecht op de School voor Jour­na­lis­tiek. In de jaren die volgden, gaf ik les in Nederland en Vlaan­de­ren aan uni­ver­si­tei­ten, hoge­scho­len, uit­ge­ve­rij­en, pers­bu­reaus en lief­heb­bers. Mijn pupillen waren oud, jong en piepjong. Dit is mijn relaas.
Zie ook: Juf Jour­na­lis­tiek (1) – Iets met
Juf jour­na­lis­tiek (2) – Hoog gegrepen
Juf Jour­na­lis­tiek (3) – Com­men­taar­woor­den
Juf Jour­na­lis­tiek (4) – Wie-o-wie
Juf Jour­na­lis­tiek (5) – Gevaar­lijk
Juf Jour­na­lis­tiek (6) – Valse controle
Juf Jour­na­lis­tiek (7) – Patriciaaaatjexxx@hotmail.com

3 reacties

  • madelief

    Hmm, moeilijk, zo moeilijk. Want als je van je vak houdt en dus eerlijk moet zijn, en dan zo verkeerd begrepen worden – da’s een oneer­lij­ke strijd.

  • CiNNeR

    Misschien een beetje hard. Maar eigenlijk is het niet best dat een student jour­na­lis­tiek zó slecht luistert dat ze je zo verkeerd verstaat. En bovendien extreem gevoelig is voor kritiek. Dat zullen zelfs bij de Viva geen handige eigen­schap­pen zijn.

    Maar ook moeilijk om dan degene te moeten zijn die haar de kritiek moet geven.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.