De archiefdelver

Van het kamperen afgekeerd

Het concept ‘kamperen’, dat leek te zijn uit­ge­von­den voor het zuinige, natuur­min­nen­de en in keurige maar benau­wen­de rij­tjes­hui­zen wonende Neder­land­se volk, wordt de laatste jaren steeds vaker geri­di­cu­li­seerd in de heersende media. De belang­rijk­ste oorzaak is waar­schijn­lijk dat de in Nederland zo machtige mid­den­klas­se zich sinds het begin van de jaren tachtig van het kamperen heeft afgekeerd.

Staan­plaat­sen, Daniël Rovers – De Gids, J.M. Meu­len­hoff, 2001

Camping Woldhorst was een fictieve camping op Twitter die de schrij­vers van Atlas Contact bestier­den van 30 juni tot 4 juli 2014. Ik citeerde uit het gas­ten­boek met behulp van de Digitale Bibli­o­theek voor de Neder­land­se Letteren.

Beeld: Øyvind Holmstad CC BY-SA 4.0

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.