De archiefdelver

Beladen met pak en zak

‘Hoe!’ riep ik uit, ‘heeft Mejuf­frouw dien afschu­we­lij­ken weg mede moeten door­trek­ken?’
‘Dat niet alleen,’ zeide de Heer Bos; ‘maar nog wel, even als ik, beladen met pak en zak; want wij gevoelden geen trek om onze bagaadje in de huifkar te laten, noch om die te laten dragen door dezen of genen arbeider, en ons aan zijn beschei­den­heid te wagen. #Woldhorst

Uit De lot­ge­val­len van Ferdinand Huyck, Jacob van Lennep – P. Meijer Warnars, 1840

Camping Woldhorst was een fictieve camping op Twitter die de schrij­vers van Atlas Contact bestier­den van 30 juni tot 4 juli 2014. Ik citeerde uit het gas­ten­boek met behulp van de Digitale Bibli­o­theek voor de Neder­land­se Letteren.

Beeld: Paesaggio Paul Brill (ca. 1553/1554–1626) (publiek domein)

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.