Columns

Beu – voor Ludo Per­men­tier

Vorige week nam mijn collega Ludo Per­men­tier afscheid van de Taalunie. Ik heb de afgelopen zeven jaar bij twee opdracht­ge­vers nauw met Ludo samen­ge­werkt. Ik zal hem missen.
De collega’s maakten een variant op zijn boekje
Woorden weten allesDit was mijn bijdrage aan dat boekje.

Beu

Welkom bij de cursus Woorden heroveren.

Aan­lei­ding voor de cursus: Ludo Per­men­tier vindt beu een lelijk woord. Klinkt lelijk, ziet er niet mooi uit, eindigt op een eu, zoals sneu en reu, die ook al niet mooi zijn, en, oké, het is iets heel per­soon­lijks, maar toch, het is evident dat beu een lelijk woord is. (bron: Radio 1 en Woorden weten alles)
Doel van de cursus: na afloop van de cursus zijn de deel­ne­mers in staat het woord beu een tweede kans te geven.

Les 1 – Con­no­ta­tie

Vingers opsteken graag: wie heeft er fijne her­in­ne­rin­gen aan het woord beu? Niemand? Staat iemand daarvan te kijken? Nee? Oké, dan kunnen we dat gedeelte overslaan.

Het woord beu ligt bijna altijd opge­sla­gen in het vakje van je moeder die je aanmaant je nu echt aan te kleden, anders kom je te laat op school en ik ben het nu echt beu. Het is gecon­ser­veerd in het hokje van de mach­te­lo­ze wis­kun­de­le­raar die vecht voor een veel­be­te­ke­nen­de stilte, omdat hij het nu echt beu is. Het woord is blijven rond­zin­gen in her­in­ne­rin­gen van prille relaties vol onhandige onmacht en galmende geliefdes die in het heetst van de strijd roepen: ik ben het nu echt beu! Beu is een woord waarmee je moet leren leven, zoals je moet leren leven met het idee dat niet alles perfect kan zijn. Maar iedereen weet: als je dat eenmaal kunt, wordt het leven een stuk dra­ge­lij­ker. Zie ook: lite­ra­tuur bij deze cursus.

Les 2 – Klank

Laten we wel wezen: woorden voor akelige zaken mogen best akelig zijn. Zoals het ook goed is als je de slech­te­rik in een film een echte eikel vindt, dan is dat doorgaans een prima acteur. Het woord beu is een waardige speler op het toneel van dingen waar je genoeg van hebt.

En ook: het kan altijd erger. betekent in het Noors Boe. Stel je voor dat je iemand aan het schrikken zou moeten maken met een indrin­gend: BEU! Dat is lach­wek­kend. Daarvoor is beu als klank te veel een kotsend meisje en te weinig een angst­aan­ja­gend gezicht. In die zin klinkt beu precies zoals het moet: als een kotsend meisje.

Les 3 – Woord­beeld

Woord­beel­den zijn als olijven, je moet er van leren houden. Je moet de lol willen inzien van iets leren eten. Beu is mooi, zoals een kweel­lied­je van Dean Martin op het juiste moment mooi kan zijn. Wanneer je zit op te warmen in een Engelse pub, na een lange wandeling in de mie­zer­re­gen. Het moment dat door de kar­ren­wie­len aan de muur, je koude pint en de warme hand van je geliefde op tafel zelfs Dean Martin aan­vaard­baar wordt – wat zeg ik: ideaal! Beu is mooi op een manier waarop een knalgele zuid­wes­ter mooi kan zijn. In de ach­ter­grond de grauwe zee, die alle kleur uit de wereld heeft ver­zwol­gen, wind­kracht 7, en dat gele, natte, glimmende plastic op de kop van je geliefde. Prachtig.

Lite­ra­tuur bij deze cursus: De filosofie van de imper­fec­tie.
Huiswerk bij deze cursus: geef het woord beu nog een kans.

Eén reactie

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.