De archiefdelver

Een armen bloed, of vrouwsper­zoon

Zo ik een armen bloed, of vrouwsper­zoon vind die geen reisgeld en heeft, die geef ik het op dat zy zich ter plaatze daar zy moeten wezen, zonder gebrek te leiden kunnen komen, waar na ik de koets of reituig weer heen laat gaan, met bedrei­ging indien zy in ses uuren in het ronde daar van spreken, en my zulks ter ooren komende weder in myn handen vallen, ik haar het leve zal benemen. #Woldhorst

Uit De Amster­dam­sche lichtmis, of Zoldaat van fortuin, Anoniem – Dick Coutinho, 1750/1983.

Camping Woldhorst was een fictieve camping op Twitter die de schrij­vers van Atlas Contact bestier­den van 30 juni tot 4 juli 2014. Ik citeerde uit het gas­ten­boek met behulp van de Digitale Bibli­o­theek voor de Neder­land­se Letteren.

(beeld: James Pollard (1792 – 1867) publiek domein)

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.