Columns

Zaterdag 19 december 2015 – Godwin

foto: Het briefje dat de daders op de deur van een Somalisch gezin hingen na een aanval met vuur­werk­bom­men. © Omroep Gel­der­land

Bij mijn dage­lijk­se nieuws­rond­je lees ik dat in mijn vaderland vuur­werk­bom­men door de ruiten van een Somalisch gezin zijn gegooid. De daders lieten een briefje achter met hoofd van Geert Wilders en daaronder: BLANK IS BETER, EIGEN VOLK EERST!!! ALLOCH­TO­NEN MOETEN WEG HIER!! DIT IS PAS HET BEGIN!! Ik denk aan het alles­ver­zen­gen­de racisme dat volgde op het zwar­te­pie­ten­de­bat, aan de malloten die een opvang­cen­trum voor vluch­te­lin­gen in Woerden bestorm­den en aan het Polen- en asiel­zoe­kersmeld­punt van de PVV, de partij die onlangs in een vacature expli­cie­te afkeer van de Islam eiste en in de peilingen de grootste partij van Nederland is.

Elke ver­ge­lij­king met de aanloop naar de Tweede Wereld­oor­log gaat mank, maar het slui­pen­der­wijs ont­men­se­lij­ken van anders­den­ken­den en vreem­de­lin­gen kun je moeilijk niét in het licht van de geschie­de­nis zien. Er zijn vaker groepen mensen in het ver­dom­hoek­je gedrukt en het lijkt me zinloos om te doen alsof we niet eerder met dat bijltje hebben gehakt. De wet van Godwin stelt dat naarmate een online discussie langer duurt de kans dat iemand de ver­ge­lij­king maakt met Hitler of de nazi’s 100 procent nadert. En hoewel een ver­ge­lij­king met de Tweede Wereld­oor­log altijd al riskant was, is het sinds de Wet van Godwin onmo­ge­lijk om, ook al doe je het voor­zich­tig, paral­lel­len te trekken met de dynamiek van de geschie­de­nis. Iedereen zal je uitlachen. ‘Dat meen je niet? Maak je nu echt een ver­ge­lij­king met de Tweede Wereld­oor­log?’

Maar in mijn hoofd gelden de wetten van het internet niet. In mijn hoofd ‘Godwin’ ik er lustig op los en vraag ik me zonder scrupules af hoeveel van mijn oud-landgenoten een mos­lim­buur­man zou verraden als Wilders erom zou vragen. Ik ver­me­nig­vul­dig het aantal zetels dat Wilders in de peilingen heeft met het aantal kiezers dat nodig is voor een zetel, en gok dat ongeveer tachtig procent van die kiezers een moslim zou verraden. Zo kom ik tot het schrik­ba­ren­de getal van 1,7 miljoen mensen die een sms’je zouden sturen met het adres van hun isla­mi­ti­sche buurman. Ik dubde of ik dit getal op deze plek zou noemen, want ja, Godwin, pathe­tisch, riskant, de hele mieterse boel. Maar was het niet juist dat rela­ti­ve­ren waardoor de geschie­de­nis zijn beloop kreeg?

Deze column verscheen op zondag 20 december 2015 op Canvas.be.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.