Stukjes in het wild

Hoe onze vakantie onbe­staan­de werd (4)

Lees eerst deel 1, 2 en 3.

Adre­na­li­ne en argwaan bepaalden de momenten die volgden. Ik weet niet meer wat Wannes en ik tegen elkaar zeiden en hoe lang het allemaal duurde, maar ik weet wel dat er vooral door mijn hoofd spookte: wij dénken nu dat hij de politie heeft gebeld, maar dat is vast niet zo. En wat dan? Wat in godsnaam kunnen we nog doen ? En maar trillen, en maar beven, en maar op mijn onderlip bijten.

De man van de glimmende auto en de mede­lij­den­de blik had al tijdens het gesprek (of schijn­ge­sprek) met de politie een num­mer­bord opge­schre­ven. Ik herinner me niet meer welk nummer het was, maar ik weet wel dat hij bij de laatste letter twijfelde tussen de W en de M. De politie had ook gevraagd naar het merk en de kleur van de auto. Een zwarte Nissan Qashqai, dacht hij, maar hij wist het niet zeker. Het leek me allemaal perfect in zijn toneel­stuk­je te passen: net niet het hele num­mer­bord en net niet het goede merk. Zo wekte hij de indruk dat hij heel erg zijn best deed, maar intussen rolde hij een dwaal­spoor uit.

Hij had zijn auto gepar­keerd onder een afdakje, kwam bij ons staan en begon te ratelen in het Spaans. Ik probeerde het te verstaan, maar de vraag of we deze man wel of niet moesten ver­trou­wen bemoei­lijk­te mijn begrip. Ik geloof dat hij zegt dat een van ons langs de snelweg moet kijken of de tas niet al uit het raam is gegooid, vertaalde ik voor Wannes. De man tikte wat in op zijn telefoon en begon een heel verhaal tegen zijn schermpje te houden. Hij toonde me een ver­taal­app. Er stond in comic sans in het Engels: ik denk niet dat ze met de tassen van de peaje zullen proberen af te komen. Een van jullie moet langs de weg gaan kijken.

Er flitsten duizend gedachten door mijn hoofd. Bij een vorige beroving is mijn tas terug­ge­von­den in de bosjes bij de over­val­plaats, dus hij had een goed punt. Maar liepen we dan niet met open ogen in de volgende valstrik? Wannes en ik over­leg­den kort of het slim was om zijn raad op te volgen. We kwamen er niet uit. In gedachten somde ik op wat we nog te verliezen hadden. Ikzelf bestond uit niet meer dan een jurk, twee slippers, een onder­broek en een zonnebril, en Wannes uit het man­ne­lij­ke equi­va­lent daarvan plus een auto­sleu­tel. Die auto­sleu­tel moesten we koesteren, want die gaf toegang tot de afstand van een tank in meters min het obstakel van de tolweg, en duizend spullen om te kamperen. In een flits zag ik ons op de par­keer­plaats van dit onbe­dui­den­de tank­sta­ti­on een tent opzetten en het luchtbed opblazen, waarmee ik tot de conclusie kwam dat we niets te verliezen hadden. We besloten dat het inderdaad slim zou kunnen zijn om de berm te checken, mits een van ons bij de auto bleef en de ander de auto­sleu­tel meenam. Iets later bedacht ik dat onze tassen op zijn vroegst pas een paar kilometer verderop zouden kunnen liggen, maar toen was Wannes al ver buiten stem­be­reik.

In de minuten dat Wannes weg was, vertelde de man van de glimmende auto dat het rond­rei­zen­de bendes waren, dat het veel gebeurde, dat hij het ver­schrik­ke­lijk voor ons vond, maar dat hij zeker wist dat die gasten niet met onze spullen de tolweg af zouden komen, We moesten erop ver­trou­wen dat de politie voldoende wist: het num­mer­bord, de kleur van de auto en misschien het merk, dus ze zouden zéker tegen­ge­hou­den worden zodra ze een afrit zouden nemen. Seguro! zei hij steeds. Zeker!

Alles in mij wilde deze man geloven. Wannes zou zo terug­ko­men met de tassen met daarin onbe­lang­rij­ke maar o zo belang­rij­ke dingen als noti­tie­blok­jes, het lie­ve­lings­zak­lan­taarn­tje en onze brillen, en intussen zou de politie die mannen ergens aanhouden aan het betaal­sta­ti­on van de peaje en dan kregen we ons geld, onze bank­kaar­ten, onze telefoons en onze iden­ti­teits­kaar­ten vandaag nog terug. Het zou misschien allemaal even duren, maar vanavond zouden we in een behaag­lij­ke hotel­ka­mer het verhaal herkauwen en heel misschien zouden we er zelfs al om kunnen lachen.

Alles in mij wilde dat geloven, maar ik geloofde er geen zak van. Voorlopig was er nog niks veranderd ten opzichte van het moment dat het net was gebeurd. Ik stond hier met een kerel van wie ik niet wist of hij van goede wil was, te wachten op de politie die misschien niet kwam, met een auto met honderden kilo’s aan spullen die we niet kwijt wilden, maar waar we op dit moment ook helemaal niks aan hadden. Ik wist niet meer zo goed wat ik moest geloven.

Na een tijdje kwam Wannes uiteraard met lege handen terug. De man keek nog eens mede­lij­dend naar ons en herhaalde dat ze de daders zouden tegen­hou­den bij een afrit van de tolweg. Seguro! Maar hij moest nu wel echt weg.

Mijn hoofd en hart gingen weer in overdrive. Wat betekende het dat hij wegging? Als ik een hand­lan­ger aan de lijn had gehad en er geen politie onderweg was, dan moest hij niet te vroeg ver­trek­ken en te weinig ver­trou­wen wekken, want dan had deze hele ver­traag­truc natuur­lijk weinig nut, maar hij moest ook niet te lang wachten, want dan zou het ons beginnen te dagen dat de politie niet zou komen, en dan moest hij onze argwaan per­soon­lijk ondergaan. Dat zou niet handig zijn. Als hij wel de politie had gebeld, kon hij natuur­lijk volkomen betrouw­baar zijn, en dan was het niet ondenk­baar dat hij echt haast had, maar ook dán kon hij nog steeds onbe­trouw­baar zijn, en het dwaal­spoor van het kenteken en het automerk afdoende achten om het toneel­stuk­je op alle andere vlakken zo rea­lis­tisch mogelijk op te voeren.

Hij pakte een pen en vroeg het bonnetje waarop hij het kenteken had geschre­ven. Marcos, schreef hij op. En een tele­foon­num­mer. Als de politie komt en ze hebben nog vragen, mogen ze me bellen. Hij stopte het briefje in mijn hand en wenste me succes. Dat leek natuur­lijk heel betrouw­baar, maar kon evengoed een uit­brei­ding van het dwaal­spoor zijn. Was hij Marcos? En was dat zijn nummer? We bedankten hem en zwaaiden toen hij het terrein van het tank­sta­ti­on afreed.

Later meer.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.