Columns

De parade van vieze mannen

We waren nog lang geen jonge vrouwen, we waren meisjes zonder borstjes die wekelijks een ver­ga­de­ring belegden onder het klimrek. Daar bespraken we wie zich onze beste vriendin mocht noemen, we beklaag­den ons over de stink­bom­me­tjes die ons ten deel vielen en we vertelden over de vieze mannen die ons pad kruisten. De ver­za­mel­naam ‘vieze mannen’ volstond binnen onze actieve woor­den­schat van ver­ve­len­de buur­vrou­wen, strenge leraars en zeurende moeders. Vieze mannen hoorden bij het leven, net als fietsen in de regen of ruzie met je zus.
Zo was er de coach van de turnclub die bij de handstand je bovenbeen altijd zó dicht bij je liezen vastpakte dat je de warmte van zijn vingers tegen je schaam­lip­pen voelde, er was de man die langs de route van bus 8 woonde en zich geregeld voor het raam stond af te trekken, er was de grote broer van een klas­ge­noot die luidop verslag deed van ont­lui­ken­de tietjes op de speel­plaats en er was de neef van een vrien­din­ne­tje die alle meisjes die hij tegenkwam in het kruis greep. De parade van vieze mannen was schier eindeloos, maar het woord machts­ver­hou­ding konden we slechts met grote inspan­ning foutloos spellen.
In het mid­del­baar waren we bijna jonge vrouwen en de vieze mannen kregen steeds vaker namen. De ver­ga­de­ring onder het klimrek vond voortaan plaats onder het poortje om de hoek, waar we stiekem rookten en mekkerden over tus­sen­uren, kal­ver­lief­des en steeds viezere mannen. De turncoach plantte inmiddels zonder omhaal zijn onderarm onder onze jonge borsten, zodat we er een salto omheen konden draaien, en naarmate we hoger afspron­gen, vond hij meer redenen om ons met ongepaste grepen op te vangen. De ver­jaar­dags­feest­jes van de vriendin met de niets­ont­zien­de neef werden slecht bezocht, want de neef was groter geworden en zijn kruis­greep indrin­gen­der. Bij het uitgaan knepen mannen in mijn borsten als ik met mijn handen vol glazen voor­bij­kwam, en de pot­lood­ven­ters ver­an­der­den in kerels die aan mijn baga­ge­dra­ger trokken en me van mijn fiets sleurden. Een klas­ge­noot dreigde te blijven zitten, omdat ze zich geen raad wist met de leraar die de ant­woor­den op haar vragen richtte tot de spleet tussen haar borsten. We begrepen steeds beter wat machts­ver­hou­din­gen bete­ken­den.

Twintig jaar na het klimrek leunden we met onze boezem op de stamtafel. We waren jonge vrouwen en de meeste vieze mannen hadden namen. Het was de docent die onge­vraagd mijn schouders begon te masseren, de sta­ge­be­ge­lei­der die élke dag liet weten dat ik zo’n leuk shirt aan had en mijn baas die dacht me een plezier te doen met een com­pli­ment over mijn tepels. We schreven eind­wer­ken over machts­ver­hou­din­gen, maar niettemin waren we mach­te­loos.
We werden betast, bevraagd, verleid en belaagd door naasten en naamlozen, maar het bewust­zijn stopte bij de onzicht­ba­re muren van ons klimrek, ons poortje, onze stamtafel. Natuur­lijk waren er inmiddels grote woorden voor wat wij mee­maak­ten. Er kwamen ethische com­mis­sies, het woord seksueel grens­over­schrij­dend gedrag werd gemeen­goed en tucht­pro­ce­du­res en speciale tele­foon­num­mers moesten de problemen oplossen. Maar in man­nen­bla­den werd met geen woord gerept over onge­wens­te seksuele toe­spe­lin­gen, alleen de bad­mees­ter werd openlijk tot de orde geroepen en geen enkele vieze man had ooit sorry tegen ons gezegd.
Vieze mannen waren tot mijn dertigste een constante in mijn leven en in dat van mijn vrien­din­nen. Wij praatten erover, zoals Sensoa adviseert. Wekelijks deelden we getui­ge­nis­sen, waar­schu­win­gen en schuld­vra­gen. Maar zij? Praatten zij er wel over? Want als vieze mannen in zoveel levens een deel van het meubilair zijn, dan betekent dat onher­roe­pe­lijk dat er andere mensen zijn die het leven leiden van de vieze man. Dat zijn niet allemaal slechte mensen, inte­gen­deel, maar het zijn wel mensen die nog te weinig klim­rek­con­fe­ren­ties over seksueel over­schrij­dend gedrag hebben bezocht, mensen die zichzelf tot de orde moeten roepen, mensen die zich bewust zouden moeten worden van hun machts­po­si­tie.
Want je mag best per ongeluk aan mijn borst komen, zoals je ook op mijn teen mag gaan staan, maar doe niet alsof het niet gebeurd is en je geen sorry hoeft te zeggen, want dan verdenk ik je ervan dat je je positie misbruikt om zonder schroom een vieze man te zijn. En in dat geval veracht ik je.

Deze column verscheen op vrijdag 2 juni 2017 in De Standaard.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.