Columns

Gebakken lucht

Ik verkoop gebakken lucht, te weten, mijn gedachten. In een tem­pe­ra­tuur van ongeveer 37 graden smoor ik mijn her­sen­spin­sels, ver­vol­gens laat ik ze wat sudderen en als ze gaar zijn maak ik ze tastbaar door ze in 26 letters op een stukje papier te gieten.

De eerste keer dat ik mijn gedachten verkocht, voelde het alsof ik iemand had opgelicht. Ik was 19 jaar en een opi­nie­tijd­schrift vroeg me een stukje te schrijven over mijn generatie, de zoge­naam­de Generatie Nix. Toen ik hoorde dat ik er 50 gulden, ongeveer 1000 frang, voor zou krijgen, viel ik van mijn stoel. 50 gulden? Voor iets wat ik leuk vond om te doen? Iets wat ik misschien ook had gedaan als niemand het had gevraagd? En dat zou dan evenveel geld opleveren als écht werk? Ik vond het onvoor­stel­baar. Het was alsof ik betaald kreeg om in bad te zitten, een krant te lezen of een uurtje met de poes te spelen; dingen die iederéén deed en waarvan het in het geheel niet logisch leek er geld aan over te houden.

Een paar weken later stond mijn verhaal in het tijd­schrift en er verscheen een bedrag van 50 gulden op mijn rekening. Mijn dub­bel­har­tig­heid over die gang van zaken swingde de pan uit. Enerzijds wilde ik van de daken schreeu­wen: kijk, mensen willen mijn gedachten afdrukken en er ook nog voor betalen, hoe is het mogelijk? Ander­zijds dacht ik: niemand mag dit weten, dit is te bizar voor woorden. Mijn oud-collega’s in het ver­zor­gings­huis moeten hiervoor werken en ik hoef alleen wat te denken. Zo bescha­mend!

Niet lang daarna begon ik als student aan de School voor Jour­na­lis­tiek. Je zou ver­on­der­stel­len dat ik daardoor wel gewend raakte aan het idee dat ik mijn inkomen bij elkaar zou schar­re­len met denkwerk, maar niets is minder waar. Toen ik voor het eerst een idee voor een artikel verkocht, voelde het – net als de eerste keer een column en de eerste keer een half boek – alsof ik de boel belazerde.

De jaren ver­stre­ken en elke keer dat ik mijn gedachten in bun­del­tjes alfabet wist te slijten, keek ik onge­mak­ke­lijk naar de punten van mijn schoenen. Natuur­lijk rea­li­seer­de ik me steeds vaker dat de waarde van mijn denkwerk zit in de tijd die ik heb besteed aan lezen, aan taal­vaar­dig­heid, aan schoon­den­ken, aan schrijven, schrappen, her­schrij­ven en nog meer schrappen. Toch kon ik me regel­ma­tig niet aan de indruk ont­trek­ken dat ik mijn vrije tijd liet sponsoren.

De ambi­va­len­tie werd nog groter toen ik leerde onder­han­de­len. Dan bood iemand 200 euro voor mijn gedachten en dan wist ik: hier moet ik 250 euro van proberen te maken, of zelfs 300. Dat voelde raar, om niet te zeggen ronduit bela­che­lijk. Natuur­lijk doe ik research en besteed ik tijd aan het product dat ik lever, maar het is niet ver­ge­lijk­baar met de meu­bel­ma­ker die kan zeggen: het hout en de schroeven kostten dit, en mijn uurloon is dit, dus voilà, hier heb je de prijs. Kennis vergaar je immers een leven lang, letters zijn gratis en ze in de juiste volgorde zetten kost op zich niet eens zoveel tijd. Nee, het is dat denkwerk, die gebakken lucht, die ver­ma­le­dij­de ontast­baar­heid, die de prijs opdrijft.

Aan mijn gebakken lucht per kilo, moest ik denken toen ik las over de ruim­be­taal­de advies­func­ties die onze politici bekleden bij aller­han­de orga­ni­sa­ties. Ik vroeg me af of er iemand bij zat die in de auto naar huis met schroom probeert vat te krijgen op het idee dat hij zijn gedachten omzet in harde valuta. Zou een van die dure adviseurs wel eens in zijn sche­del­pan­ne­tje roeren, net als ik, en beseffen dat de ongrijp­baar­heid van wat we doen nederig zou moeten stemmen.

De tekst die zojuist in geluids­gol­ven uw oor in trilde, bedacht ik terwijl ik stond te koken. Met die tekst betaal ik de tijd die ik nodig heb om nieuwe gedachten te bakken, die ik ook weer verkoop. En dat is waar mijn beschei­den­heid begint: iedereen denkt, iedereen heeft gedachten, iedereen staat te koken, maar mijn gedachten zijn van kost­win­nend niveau? Ben je gek! Je zou van minder ootmoedig worden.

Deze column las ik voor in de podcast De Maat­schap­pij van Radio Spin­dok­ter op donderdag 8 maart 2017.

Luister:

Eén reactie

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.