Stukjes in het wild

Alle­gaar­tje

Een jaar of elf geleden schreef ik mijn eerste alle­gaar­tje, in 2016 mijn laatste en vorige week schreef Lilith er een waardoor ik me weer her­in­ner­de dat een alle­gaar­tje een heel geschikte manier was om blogjes te schrijven wanneer je weinig tijd had.

Dingen die ik niet ging doen

1. Mijn cursus vandaag. Zo jammer, want het is de koudste ochtend van het jaar en er stond een Miradal-excursie op het programma. Maar een zelf­stan­di­gen­be­staan is alleen leefbaar als je goed­ge­zind en energiek bent, dus moet je de workload soms gefor­ceerd terug­schroe­ven.
2. Een blogje schrijven, gisteren. Ik heb gefoefeld door mijn column van twee weken geleden over twijfelen over België – die nog op mijn site gezet moest worden – als blogje mee te rekenen. Dag dertien: check!
3. Me laten opfucken. Al weken zeilen er mensen mijn berich­ten­boxen binnen die om wat voor reden dan ook kwaad op mij zijn, meestal door dingen die ze van of via mij lezen. Ik vind het ont­zet­tend moeilijk om het me niet aan te trekken als bekenden kwaad op mij zijn, maar gelukkig lukt het me steeds beter. God, wat zijn er veel giftige mensen.

Dingen die ik leerde

1. Dat meer­koe­ten zich over hun into­le­ran­te gedrag heen zetten om geza­men­lijk het ijs open te houden.
2. Wat een paskwil betekent.
3. Dat er zoiets bestaat als het missing white woman syndrom.

Dingen die ik misschien niet had moeten doen

1. Toch weer drop kopen, terwijl ik er heel snel misselijk van word.
2. Schrijver worden. Ik ben meer de drummer van de band, die zich niet zo senang voelt vooraan op het podium.
3. Nee zeggen tegen mensen die werk­ge­wijs iets van mij willen. Misschien vind ik dat wel het moei­lijk­ste aan mijn werk: al dat nee zeggen en dan later het gevoel bezweren dat ik de afslag to end all afslagen heb gemist.

Dingen die ik momenteel begeleid

1. Een boek dat onderdeel is van een mul­ti­dis­ci­pli­nair project met beeldende kunst en muziek.
2. Een nieuws­si­te die schrij­ven­der­wijs de paywall wil over­win­nen.
3. Een roman over een man wiens zoon de diagnose autisme kreeg. Door die diagnose kijkt hij met een andere blik naar zijn eigen leven. Het boek komt in de loop van dit jaar uit.

Dingen die ik onlangs naar mensen schreef

1. ‘Bedankt dat je me behoedt voor weer een aantal foutjes!’
2. ‘Mail is natuur­lijk voor die jongens en meisjes zoiets als dat ik een brief op de post moest doen toen ik 14 was, dat kon zonder aan­spo­ring van mijn ouders eeuwen duren.’
3. ‘Ik lees terug wat ik heb geschre­ven en denk: god Maartje, je hebt wel lef.’

Inte­res­san­te stukken die ik onlangs las

1. Een verhaal over de sluwe Onavo-app. Gebruik je die? Niet meer doen.
2. How Trump conquered Facebook – without Russian ads. De twit­te­raar via wie ik dit stuk las, beschreef het goed: ‘Facebook is a unique enabler of extremism, full stop. “If it’s out­ra­geous, it’s con­ta­gious” is literally the bedrock, fun­da­men­tal modus operandi of its engagement-optimizing algo­rithms.’ Mijn column van vandaag gaat daar ook over.
3. ‘Ik vind het makkelijk om te vechten voor goede jour­na­lis­tiek’. In de intro: ‘Vrij Nederland maakt een radicale omslag: het zet nog maar één verhaal per dag online. Hoofd­re­dac­teur Ward Wijndelts weet dat hij vecht voor het voort­be­staan van het blad.’ Hier staat het artikel op Blendle (€).

Dingen die me onaan­ge­naam verrasten

1. De popu­la­ri­teit van stropop-argumenten. Stropop-argumenten zijn argu­men­ten die een andere (vaak gemak­ke­lij­ker aan te vallen) stelling bestrij­den dan de oor­spron­ke­lij­ke stelling. Een voorbeeld: ‘Ik vind dat we vluch­te­lin­gen humaan moeten opvangen.’ Stropop-argument: ‘Maar als we iedereen toelaten, wordt de sociale zekerheid onhoud­baar.’ De oor­spron­ke­lij­ke stelling – we moeten vluch­te­lin­gen humaan opvangen – wordt in het tegen­ar­gu­ment omgevormd tot ‘we moeten iedereen toelaten’. Die manier van debat­te­ren is zó oneerlijk dat ik, en ver­moe­de­lijk velen met mij, mijn debat­part­ners pardoes niet meer serieus neem. En dat is jammer, want een kwa­li­ta­tief debat kan zo ver­hel­de­rend zijn.
2. Dat de buren gaan verhuizen. Het zijn aangename buren en in Leuven is de kans dat het huis volledig gestript wordt als er nieuwe mensen gaan wonen aan­zien­lijk. Bear with me.
3. Dat de Vlaamse lucht­kwa­li­teit echt áltijd slechter is dan in de meeste regio’s in West-Europa. Bekijk hier een actueel overzicht.

Dingen die niet helemaal kloppen

1. Dat ik soms mailtjes wil liken. Dus ik lees een mail en denk ‘cool’, maar meer niet. Als ik op andere platforms bij vrienden denk ‘cool’ maar meer niet, dan druk ik op een duimpje of een hartje. Mijn mailbox roept kennelijk dezelfde brainwave op.
2. Dat ik juist nu veertig dagen ga bloggen, terwijl het vroege voorjaar van oudsher een heel drukke tijd is in mijn beroeps­prak­tijk.
3. Dat juist ík, met mijn ietwat beroerde geheugen, een natuur­gids­cur­sus volg. Ál die fucking weetjes, al die essen­ti­ë­le details (ik bedoel: de grote bonte specht, de middelste bonte specht, de kleine bonte specht, are you kidding me?)

Dingen waar ik naar verlang

1. Nog eens een boek in twee dagen uitlezen in plaats van eindeloos worstelen omdat mijn con­cen­tra­tie weer de gedaante van een Jack Russell heeft aan­ge­no­men.
2. Het rozige gevoel dat we zullen hebben als we deze zomer in onze tent op Vlieland liggen.
3. Dat het me lukt om ooit defi­ni­tief te stoppen met roken en niet een jaartje hier, een half jaartje daar, nog eens wat weken zus en een maand of elf zo.

Dingen die ik ga proberen

1. Me niet meer laten opfucken. Toe maar, wees maar onvrien­de­lijk, gooi me maar voor de bus, schend mijn ver­trou­wen, het zal me raken, het zal me pijn doen en het zal aan me knagen, maar ik zal rustig blijven.
2. Het verschil tussen de kleine, middelste en grote bonte specht onthouden.
3. Meer vrij schrijven. Ik vind het moeilijk, want ik denk steeds: is er niet iets zinnigers te doen? Calvinist die ik daar ben. Maar het lucht zo op.

• Lilith gaat 40 dagen bloggen en for old times sake doe ik mee. Veertig stukjes in het wild. Dit is dag 14.

Eén reactie

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.