Wat ik las

Lezens­waar­dig­he­den – 19 mei 2018

Dra­ma­ti­sche afname van insecten

We ver­nie­ti­gen de fun­da­men­ten van de kringloop: de insecten. Ook in Nederland is nu een schrik­ba­ren­de afname gecon­sta­teerd.  Insecten zorgen voor een gezonde bodem, zodat planten kunnen groeien, ze bestuiven bloemen, bomen en gewassen en ze zijn onmisbaar als voedsel voor vogels en andere dieren.

Twee lang­lo­pen­de studies van in totaal acht insec­ten­groe­pen in natuur­ge­bie­den bij Wijster (Drenthe) en in natuur­ge­bied Kaaistoep (Noord-Brabant) zijn uitvoerig gea­na­ly­seerd. De weten­schap­pers con­clu­de­ren dat in 27 jaar tijd twee derde van onder­zoch­te groepen verdwenen is. Enige lucht­punt­je: de wantsen zijn stabiel gebleven.

Seksisme in de letteren Revisited

Gaea zet het nog eens glas­hel­der op een rijtje: over de man­ne­lij­ke toon­zet­ting in de letteren en de gevolgen daarvan voor vrouwen.

De oorzaken van het feit dat vrou­we­lij­ke auteurs een lager soor­te­lijk gewicht hebben, zijn complex. Sowieso wordt er in beoor­de­lin­gen van lite­ra­tuur (of dat nu in sub­si­die­com­mis­sies, jury’s, recensies of bij het samen­stel­len van bloem­le­zin­gen is) met een man­ne­lij­ke lat gemeten, want onze poëtica is nu eenmaal mannelijk, net als de literaire canon waar we mee opgroeien.

What are the most common American political insults?

Op de blog van Oxford Dic­ti­o­na­ries verscheen in 2014 een stukje over hoe links en rechts elkaar uit­scheldt en welke schut­ting­taal het popu­lair­ste is. Hoewel ik me afvraag of de uitslag nu, wat glo­rie­ja­ren van rechts-radicalen en Trump-achtigen later nog hetzelfde is, heb ik me toch vermaakt met dit stuk.

The pro­mi­nen­ce of lemming, loser, and loon among insults for left-wing liberals points to a con­ser­va­ti­ve affinity for alli­te­ra­ti­on, but the other L‑word on the list, lunatic, is more often applied to con­ser­va­ti­ves.

The Truly Vul­ne­ra­ble: Inte­gra­ting Wealth into the Mea­sure­ment of Poverty and Social Policy Effec­ti­ve­ness

Een onderzoek in België, waar veel welvaart is, maar ook een aan­zien­lij­ke armoede. Inte­res­sant. Meer infor­ma­tie vind je o.a. hier.

Drawing on HFCS data, we show that hou­se­holds with a reference person that is young, unem­ploy­ed, low educated, migrant, single, and above all a tenant are espe­ci­al­ly finan­ci­al­ly vul­ne­ra­ble. By contrast, our assess­ment of the extent and depth of financial need among the elderly—a segment of society that is at a rela­ti­ve­ly high risk of income poverty—also changes. A sub­stan­ti­al share of income poor elderly hou­se­holds own sig­ni­fi­cant assets. We draw out some tentative con­se­quen­ces of these findings for anti-poverty and redis­tri­bu­ti­ve policies. (hier is een pdf

Beeld: Les Quatre parties du monde – Jean-Jacques Bachelier  (1724–1806) (publiek domein)

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.