Wat ik las

Lezens­waar­dig­he­den – 25 mei 2018

De waarde van een Mening – met Sheila Sitalsing

In de categorie beluis­te­rens­waar­dig: de Pegel­pod­cast. De beschrij­ving van de podcast is: ‘Hoe houd je het hoofd boven water als freelance jour­na­list? En hoe maak je ruimte voor projecten die je écht belang­rijk vindt? Zzp’ers Erwin van ’t Hof en Sjoerd Arends gaan bij freelance jour­na­lis­ten langs op zoek naar ant­woor­den.’ Ik vermoed dat elke ‘media­wer­ker’ deze uit­zen­din­gen, net als ik, met grote belang­stel­ling zal beluis­te­ren. Uit de afle­ve­ring met Sheila Sitalsing:

De concerns zijn veel afhan­ke­lij­ker van free­lan­cers, maar de ver­ant­woor­de­lijk­heid die daarbij hoort zie ik op Persgroep-niveau nog niet. Ik kan een grote mond hebben, maar ik zie veel free­lan­cers om me heen die dat niet durven.

Hoe krijg je een waardevol gazon?

Deze materie gaat me zeer aan het hart. Wannes en ik gaan dit jaar veel minder maaien dan anders, en ik hoop dat steeds meer mensen beseffen dat hun nette tuintjes niet onschul­dig zijn.

Te vaak maaien is niet goed. Bloemen krijgen zo geen kans om te bloeien en insecten hebben geen schuil­plaats en geen voedsel. Bovendien zal een kort gemaaid gazon in de zomer te snel uitdrogen, waardoor de ont­wik­ke­ling van pad­den­stoe­len geen kans krijgt. Door net zoals in bermen slechts tweemaal per jaar te maaien, krijg je een gazon waarin vlinders, bijen en sprink­ha­nen zich thuis voelen.

Jan Dijk pleit voor nieuwe naam Lin­na­eus­dwars­straat

Vrienden van Water­graaf­smeer is een weblog over de buurt waar ik werd geboren en waar ik opgroeide. Dit stukje gaat over de Hipsekrib, die eigenlijk Lin­na­eus­dwars­straat heet en waarvan iemand nu heeft bedacht dat die straat naar een oud-burgemeester van de Water­graaf­smeer genoemd moet worden. Terwijl: áls die naam al veranderd moet worden, dan toch officieel naar de Hipsekrib. Ik kon toen ik klein was op drie manieren naar school lopen: langs de Hogeweg, door de Hipsekrib en over het Lin­na­eus­hof. Ik ging eigenlijk altijd het liefste door de Hipsekrib en dat had onge­twij­feld veel met de naam te maken (en, oké, ook met de krak­ke­mik­ki­ge huisjes, het trappetje aan het eind, het paadje daarna, en het poortje aan de Lin­na­eu­spark­weg). Nog een leuk weetje over die bur­ge­mees­ter:

In 1914 nam De Wit veel Belgische vluch­te­lin­gen op in het pas opge­le­ver­de oudste deel van Amstel­dorp.

Dit zijn de belang­rijk­ste plannen van de nieuwe coalitie

In het Parool stond een heel beknopte samen­vat­ting van de belang­rijk­ste punten van het nieuwe coalitie-akkoord dat gisteren in Amsterdam gepre­sen­teerd werd door Groen­Links, PvdA, SP en D66. Ik kon bij vrijwel elk punt overtuigd instem­mend knikken en dat is me in mijn leven nog nooit overkomen, geloof ik. De opluch­ting die ik voel bij dit soort zinnen is enorm:

• Het college gaat beleggers de pas afsnijden door een woon­plicht in te stellen: wie een huis koopt, moet daarin ook wonen.

• Amster­dam­mers in de bijstand hoeven geen ver­plich­te tegen­pres­ta­tie te leveren en mogen ook nog eens bij­ver­die­nen, zonder dat dit ten koste gaat van hun uitkering.

• Amsterdam opent een 24-uursopvang voor uit­ge­pro­ce­deer­de asiel­zoe­kers.

• In 2025 moeten er 7000 tot 10.000 par­keer­plek­ken zijn opgeheven, en stijgt het hoogste par­keer­ta­rief op straat naar €7,50 per uur.

• De maxi­mum­snel­heid gaat zoveel mogelijk naar 30 kilometer per uur in woon­stra­ten, en 80 op de ring A10.

Beziens­waar­dig­heid
Het oude stadhuis op de Dam in Amsterdam, 1657 – Pieter Jansz Saenredam (1597–1665) (publiek domein)

Eén reactie

  • Esther

    De Hipsekrib! Daar heb ik gewoond, om de hoek van Elsa’s. Inderdaad, dan moet het Hipsekrib gaan heten, zo heette het al toen mijn vader klein was.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.