Wat ik las

Lezens­waar­dig­he­den – dinsdag 1 mei 2018

Kan­toor­knup­pel, het ga u goed – 925.nl

Either you love him or you hate him lijkt me geen slechte manier om Jort Kelder te beschrij­ven, met daarbij de kant­te­ke­ning dat beide sensaties zich in hoog tempo kunnen afwis­se­len. Zo ervaar ik ergernis en afschuw én bewon­de­ring en gea­mu­seerd­heid als ik hem aanschouw, maar hoe het ook zij: schrijven kan hij als de beste, en deze 925-memoires zijn lezens­waar­dig. In dit artikel draagt hij de site 925.nl (lees: nine-to-five) voorgoed over aan FTM.nl (Follow The Money).

‘Gemiddeld bereikt 925 zo’n 130 duizend unieke bezoekers per maand, met uit­schie­ters naar het dubbele. We zouden dat aantal vrij makkelijk kunnen verhogen, maar vinden het eigenlijk wel goed zo. Heel veel meer hoog­op­ge­lei­de kan­toor­knup­pels die in finan­ci­ë­le stukken  geïn­te­res­seerd zijn, zal dit vlakke land niet herbergen. Alleen denkt de adver­ten­tie­we­reld in andere aantallen. Om van banners te kunnen bestaan en de bloggers accep­ta­bel te kunnen honoreren, is minstens het tien­vou­di­ge bezoek nodig. En daar bedanken wij voor, ook al omdat we graag met een letterbak voor meer dan vier­hon­derd woorden blijven werken. Het adver­ten­tie­mo­del is, kortom, dood. Toen we begonnen, kon een business-site nog tientjes per duizend bereikte bezoekers rekenen. Met dank aan massa-platforms en slimme algo­rit­mes is dat nu cen­ten­werk. Wie toch iets aan adver­teer­ders wil verdienen, opteert voor branded content, wat een sjieke benaming is voor spon­so­ring danwel smoe­ze­li­ge sluik­re­cla­me. Helaas, al zouden we willen: we zijn er niet geschikt voor.’

Stoppen met Facebook is een gendered issue – dieponderzoek.nl

Linda Duits wijst op een essay van tech­jour­na­list Sarah Jeong die betoogt dat stoppen met Facebook veel grotere gevolgen heeft voor vrouwen dan voor mannen, omdat vrouwen vaker degene zijn die emo­ti­o­ne­le arbeid ver­rich­ten en contacten onder­hou­den. Vrouwen die ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de feli­ci­ta­ties aller­han­de en contact tout court krijgen er veel handwerk bij als ze stoppen met Facebook, niet iedereen kan zich dat tijd­ver­lies ver­oor­lo­ven.

‘Bovendien: hoeveel van de stoppers zijn nog steeds bereik­baar via Facebook via hun vrou­we­lij­ke partners?’

8 Sneaky Heart Attack Symptoms That Women Might Be Ignoring – Reader’s digest

Als hypo­chon­der mag ik dit soort stukken eigenlijk niet te veel lezen, maar tege­lij­ker­tijd is het belang­rijk dat wij, vrouwen, de oude infor­ma­tie die we hadden (gebaseerd op man­ne­lij­ke casussen) vervangen door nieuwe infor­ma­tie (gebaseerd op vrou­we­lij­ke casussen). Dus heb ik dit stuk gelezen en mijn hypo­chon­drie munitie gegeven, maar toch: misschien redden deze wenken ooit mijn leven, of het uwe.

‘Other than the repro­duc­ti­ve system, the car­di­o­vas­cu­lar system has the most dif­fe­ren­ces between genders. So it’s to be expected that the symptoms—while sometimes shared with men in a general sense—can also be expe­rien­ced dif­fe­rent­ly.’

Beziens­waar­dig
Beeld: Benjamin Moran Dale (1889–1951) maakte deze poster voor de National American Women’s Suffrage Asso­ci­a­ti­on.

 

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.