Ach­ter­grond­ver­ha­len

De cursus Ach­ter­grond­ver­ha­len is bedoeld voor iedereen die artikelen wil schrijven of een begin wil maken met een non-fictieboek. Je leert de kenmerken van de ver­schil­len­de ach­ter­grond­gen­res, je krijgt advies over de structuur van een ach­ter­grond­ver­haal en je leert hoe je de lezer meesleept dankzij een treffende schrijf­stijl. De cursus is online, maar kan worden uit­ge­breid met gesprek­ken via de webcam of in Leuven, België.

Wat mag je ver­wach­ten?

Om te beginnen krijg je een gratis syllabus over ach­ter­grond­ver­ha­len, de ver­schil­len­de genre-kenmerken, de inhoud en de structuur. Door nauw contact via e‑mail proberen we erachter te komen welk soort ach­ter­grond­ver­ha­len jij wilt schrijven. Wil je een reportage maken? Een recon­struc­tie? Por­tret­te­ren­de inter­views? Essays? Of stort je je liever op infor­ma­tie­ve uit­zoek­ver­ha­len met een resem aan bronnen? Op basis van ons contact krijg je een op maat gesneden cursus van twee uit­ge­brei­de lees­ver­sla­gen en vier kant­lijn­ses­sies. Met andere woorden: er zijn zes momenten waarop je mij je materiaal mag toesturen. Ik zorg dan voor per­soon­lij­ke feedback op je teksten en voor theorie die is toe­ge­spitst op jouw plannen. Uiteraard geef ik de nodige tips & tricks, zodat je de teksten kunt ver­be­te­ren. Bovendien geef ik advies over het aanbieden van je verhalen aan media of uitgevers.

Wat kost het?

De cursus Ach­ter­grond­ver­ha­len kost 499 euro, inclusief btw (21%). Daarvoor krijg je:
• 1 gratis syllabus
• 2 lees­ver­sla­gen van minstens 3 pagina’s, met uit­ge­brei­de feedback en adviezen
• 4 kant­lijn­ses­sies, met korte feedback en adviezen

Sinds 1998 begeleid ik schrij­vers en jour­na­lis­ten bij het schrijven van ach­ter­grond­ver­ha­len. In veel gevallen leidde die bege­lei­ding tot mooie teksten en publi­ca­ties. Als je meer infor­ma­tie wilt over deze cursus, mail mij!

Per­soon­lij­ke bege­lei­ding

Als je al ervaring hebt met ach­ter­grond­ver­ha­len kun je ook kiezen voor coaching van slechts één verhaal, of de bege­lei­ding van een reeks artikelen. Ik kan je helpen met de ideeën vooraf, de structuur, de inhoud, of met het verfijnen van de geschre­ven tekst. Kijk hier voor meer infor­ma­tie over mijn per­soon­lij­ke schrijf­be­ge­lei­ding.

Fictie, columns, een boek

Wil je geen ach­ter­grond­ver­ha­len schrijven, maar fictie, columns, essays, of een boek? En heb je daarbij behoefte aan bege­lei­ding? Dat kan ook! Meld je aan voor een per­soon­lij­ke coaching. Hier vind je meer infor­ma­tie over de moge­lijk­he­den.