• Losse opdrachten,  Stukjes in het wild

  Meewerken aan ruim een halve meter kunst

  Dit jaar mocht ik als schrijf­coach meewerken aan een halve meter kunst. Muzikant, beeldend kun­ste­naar en schrijver Peter Blom, beter bekend als PB Delic bracht onder de naam Delic een schit­te­rend product uit, in gigan­tisch formaat en met een geli­mi­teer­de oplage. Kidnap at the Nood­le­shop. Acht schil­de­rij­en, heel mooi afgedrukt in het boek, acht tracks op vinyl en een verhaal bestaande uit acht hoofd­stuk­ken. Ik vond het inspi­re­rend en eervol om eraan mee te werken. • Als je het boek + vinyl wilt kopen, kijk dan op de site van Delic. • Mocht je alleen de muziek willen beluis­te­ren dan kun je terecht op Spotify. • Wil je mij ook als schrijf­coach? Kijk dan hier voor meer infor­ma­tie.

 • Losse opdrachten,  Stukjes in het wild

  Wat je verliest als je geen kinderen krijgt

  Illu­stra­tie: Krista van der Niet Na een reeks onsuc­ces­vol­le ivf-behandelingen en de beslis­sing daarmee te stoppen, neemt schrijver Maartje Luif (43) de schade op. 1. De zin van het leven? Mijn beste vriend besloot zo’n twaalf jaar geleden iemand te zoeken die zaad van hem zou willen hebben om zo de zin van zijn bestaan te ver­an­ke­ren. Na vijftig jaar was hij ervan overtuigd dat je níét voort­plan­ten het meest zinloze was dat je kon doen, en dat zat hem niet lekker. Omdat hij geen vaste relatie wilde, leek zijn zaad ter beschik­king stellen de enige logische optie. Zo gezegd, zo gedaan. Na enig speurwerk besloot hij bij te dragen aan het gezins­ge­luk van twee vrouwen die hij via via had leren kennen. Zijn dochter is nu 11. De gesprek­ken die we voerden over zijn motieven raakten me diep. Ik was destijds nog getrouwd met iemand die geste­ri­li­seerd was, dus elk argument dat hij aandroeg vóór voort­plan­ting maakte mijn leven zinlozer. Natuur­lijk pareerde ik zijn betoog door zo nu en dan iets te roepen over de over­be­vol­king of door de zin­loos­heid überhaupt van het leven aan te stippen. Maar als het uit­gangs­punt van het gesprek is dat alleen voort­plan­ting een…

 • Losse opdrachten,  Stukjes in het wild

  In Volks­krant Magazine: Een bevroren kin­der­wens

  Illu­stra­tie: Monique Bröring Schrijf­ster Maartje Luif en haar man Wannes hadden alles over voor een kind: hormoon-spuiten, pillen, echo’s, ICSI. Tot Wannes ging twijfelen. En Maartje daardoor ook. Soms overvalt het me. Dan doe ik de vriezer open en denk ik aan de vriezer in het zie­ken­huis waarin twee kleine Maartjes of Wannesen klaar­lig­gen om te worden terug­ge­plaatst. In gedachten plak ik oogjes en haren op het nage­slacht dat op mij wacht en ver­vol­gens weet ik niet meer wat ik uit de vriezer wilde pakken. Ook stuit ik wel eens op een kind dat op mij lijkt: haar, gezicht, postuur. Dan realiseer ik me dat mijn kans op een eigen exemplaar vier kilometer verderop bij 142 graden onder nul voor me wordt bewaard. Met één tele­foon­tje kan ik weer een poging doen. ‘Hallo met Maartje, ik zou graag een afspraak maken voor een terug­plaat­sing.’ Maar ik doe het niet. Sinds augustus 2013 doe ik het niet en niemand weet of ik daar ooit spijt van zal krijgen. ‘Hoe doe je dat eigenlijk? Iets waarvan je de uitkomst niet kent, écht graag willen?’ Als je een huis koopt, ga je naar Funda. Daar klik je wat hokjes aan, je vult een postcode…

 • Losse opdrachten

  De Schrijf­coach zit niet langer vol – er is weer plaats

  Update zomer 2016: de schrijf­coach zit niet langer vol. Toen ik in 2011 als online schrijf­coach begon, kon ik niet bevroeden dat ik vier jaar later een leer­lin­gen­stop zou moeten invoeren. Toch is dat moment helaas aan­ge­bro­ken. Tot en met februari 2016 neem ik als online schrijf­coach geen nieuwe schrij­vers meer onder mijn hoede. De afgelopen jaren heb ik tien­tal­len jour­na­lis­ten, copy­wri­ters, fic­tie­schrij­vers en colum­nis­ten begeleid. Inmiddels ligt de nadruk vooral op de bege­lei­ding van langere teksten (manu­scrip­ten van romans en non-fictieboeken). Mede daardoor is mijn tijd op. Als ik zelf nog aan schrijven toe wil komen, moet de deur een tijdje dicht. Ik kan wel een wacht­lijst maken van schrij­vers die vanaf het voorjaar van 2016 een coa­ching­tra­ject willen volgen. Op de site van de Schrijf­coach vind je een inschrijf­for­mu­lier, maar je kunt me ook een mailtje sturen (klik op het knopje in de vorm van een envelopje rechts­bo­ven).

 • Losse opdrachten

  Hoofd­re­dac­tie van Taal­hel­den

  In september 2014 lanceerde de Taalunie de website Taal­hel­den, de opvolger van De Wereld Van De Neder­land­se Taal (DWVDNT). Ook van de nieuwe site ben ik hoofd­re­dac­teur. Ik werk samen met een jon­ge­ren­re­dac­tie in de leeftijd 14 tot en met 20 jaar die meehelpen om de site bij te houden. Heb je kinderen in deze leef­tijds­ca­te­go­rie die mee zouden willen doen als online redacteur, fotograaf, tekenaar of knut­se­laar? Ze zijn van harte welkom. Hier vinden ze meer infor­ma­tie!

 • Losse opdrachten,  Maartje in de media

  De span­nings­boog eindigt in een uit­ge­lub­berd elas­tiek­je

  Voor de website Azer­ty­fac­tor gaf ik een schrijf­tip aan de hand van een verhaal dat op die website was ver­sche­nen. Maartje Luif is schrijf­ster en prive-schrijfcoach. Ze is bezig met een roman voor uit­ge­ve­rij Atlas-Contact. Ze koos voor Op logies van Warm­wa­ter­mu­ziek. “De auteur is een detail­kun­ste­naar. Alsof hij (of zij) met een fineliner een bouw­te­ke­ning maakt, zó fijntjes zijn de omstan­dig­he­den uit­ge­te­kend. De helft van het verhaal beslaat de tocht van twee kinderen door een trap­pen­huis van een appar­te­ments­ge­bouw naar boven. Dat zou helemaal verkeerd kunnen uitpakken – saai, lang­dra­dig, te beschrij­vend, – maar dat gebeurt niet. De lezer zit de kinderen op de huid, stelt zich voor hoe hij tegen een onwillige deur duwt, hoe hij zijn handen openhaalt aan grove muurstuc en hoe hij het licht ziet uitgaan, terwijl hij de juiste deur nog niet heeft gevonden. De lezer loopt met de kinderen mee langs gangen en par­lo­foons uit zijn eigen jeugd. De span­nings­boog die deze close-up met zich meebrengt, eindigt helaas in een uit­ge­lub­berd elas­tiek­je. De lezer denkt dat het ergens toe zal leiden, die nauw­ge­zet­te beschrij­ving van het begin van het bezoek. Boven zal zich een anekdote openbaren, er zal zich een plot ontvouwen, of…

 • Losse opdrachten

  Mag ik u voor­stel­len aan mijn jonge redac­teu­ren?

  Voor de Neder­land­se Taalunie werk ik met jonge redac­teu­ren uit Nederland en België. Om het jaar af te sluiten stelde ik ze wat taal­vra­gen. Een deel van de redactie stuurde ant­woor­den op die ik de afgelopen dagen op De Wereld Van De Neder­land­se Taal (DWVDNT) plaatste. Ik ken die jongeren niet of nau­we­lijks, ons contact verloopt doorgaans per mail en besloten facebook­groep, dus voor mij is het heel leuk om de meisjes op deze manier te leren kennen. Ja, helaas, vooral meisjes. Met bloed zweet en tranen heb ik wat jongens in de redactie weten te krijgen, maar die zijn wat minder gedis­ci­pli­neerd. Hoe dan ook: een van de belang­rijk­ste doelen van DWVDNT is om jongeren te enthou­si­as­me­ren voor de Neder­land­se taal. Ik vind dat het met de taal­vra­gen goed is gelukt. De jongeren geven zich bloot over blunders, helpen hun leef­tijd­ge­no­ten op weg met boe­ken­tips en taal­ad­vie­zen, en ze geven een per­soon­lijk inkijkje in hun taal­be­le­ving. Lotte (18) leerde in 2013 het woord com­pa­ti­bel en vindt de klanken passen bij de betekenis. Janine (17) had verwacht dat je woorden als opzoek en opzich aan elkaar hoort te schrijven. Laura (18) spreekt haar afschuw uit over Astrid Bryan. Eva (14)…

 • Losse opdrachten

  Hoofd­re­dac­tie van De Wereld Van De Neder­land­se Taal (DWVDNT.org)

  Sinds 2011 ben ik hoofd­re­dac­teur van de jon­ge­ren­re­dac­tie van De Wereld Van De Neder­land­se Taal. DWVDNT is de jon­ge­ren­web­si­te van de Neder­land­se Taalunie. De redactie bestaat uit jongeren tussen 13 en 19 jaar. Ik begeleid de Vlaamse en Neder­land­se jongeren op afstand, help ze bij het verzinnen van ideeën en bekijk de stukjes voor ze op de site komen. Soms schrijf ik zelf iets. Het komende jaar krijgt DWVDNT een nieuwe naam en een nieuw jasje. Als het zover is, zal ik het hier zeker melden. De laatste lezens­waar­di­ge stukjes zijn de serie ‘Je bent jong en schrijft een boek’, geschre­ven door de 17-jarige Laura Baas en ‘Het palin­droom: Nelli plaatst op ’n par­ter­re­trap ’n pot staal­pil­len’ van de 14-jarige Floor Toppets. Wil je alle nieuwe stukjes in de gaten houden? Kijk dan hier.

 • Losse opdrachten

  Schrijf je in voor een cursus columns schrijven

  Wat? Schrijf een betere column door het slijpen van spits­von­dig­heid en het oppoetsen van stijl, taal en bon­dig­heid. Dat is het motto waarmee we vijf avonden aan de slag gaan. Aan de hand van vijf bouw­ste­nen (idee, inhoud, vorm, stijl en taal) buigen we ons over teksten van elkaar en die van beroemde colum­nis­ten. We doen vin­ger­oe­fe­nin­gen, bespreken columns en leren denken met het hoofd van de lezer. Je krijgt een hand­lei­ding en je mag gedurende de cursus vier columns inleveren die grondig zullen worden nagekeken. Door wie? Maartje Luif is zelf­stan­dig jour­na­list en schrijver in Leuven. Ze werkt als freelance (hoofd-)redacteur voor onder meer de Neder­land­se Taalunie en schreef in opdracht van de VPRO, MTV, de Volks­krant en tal van andere media columns en jour­na­lis­tie­ke verhalen. Ook gaf ze jarenlang les op de School voor Jour­na­lis­tiek in Utrecht en bij ver­schil­len­de cur­sus­or­ga­ni­sa­ties in Vlaan­de­ren. Wanneer? Vijf maan­dag­avon­den. 11 november, 18 november, 25 november, 2 december, 9 december 2013. Telkens van 19:00 tot 22:00 uur. Waar? Ont­moe­tings­cen­trum De Bruul, Brou­wers­straat (tegenover 17), Leuven, België. Kosten? €250 (incl. BTW – de cursus gaat alleen door bij minimaal 6 deel­ne­mers) Meer infor­ma­tie en inschrij­ven? Je kunt je inschrij­ven door te mailen naar…

 • Losse opdrachten

  Workshops Stamp­Me­dia – najaar 2013

  C.H.I.P.S. Stamp­Me­dia, het eerste en enige jongerenmedia-agentschap van Vlaan­de­ren en ver daar­bui­ten, is voort­du­rend op zoek naar vers jour­na­lis­tiek talent van 16 tot 25 jaar. Je kunt je aan­slui­ten bij de redactie en gratis (!) workshops volgen. Welke workshops? Kijk hier. Ik geef dit najaar de volgende workshops bij Stamp­Me­dia: Intake reporters – Stamp­Me­dia Antwerpen Wat? Voor begin­nen­de reporters: je leert ideeën verzinnen, nieuws garen, inter­views afnemen en stukjes schrijven. Waar? Stamp­Me­dia Antwerpen, Pre­kers­straat 25, 2000 Antwerpen. Wanneer? 15 en 16 augustus 2013 van 10:00 tot 17:00 uur. Inter­vie­wen – Stamp­Me­dia Antwerpen Wat? Je leert op een heel prak­ti­sche manier hoe je je het beste kunt voor­be­rei­den, hoe je een invals­hoek kunt kiezen en welke vragen je zou moeten stellen. Waar? Stamp­Me­dia Antwerpen, Pre­kers­straat 25, 2000 Antwerpen. Wanneer? 7 september 2013 van 14:00 tot 17:00 uur. Een artikel schrijven – Stamp­Me­dia Oost-Vlaanderen Wat? Je krijgt tips over tekstop­bouw, over de kenmerken van spe­ci­fie­ke genres en over blik­van­gers. Waar? Stamp­Me­dia Oost-Vlaanderen, Kam­mer­straat 14, 9000 Gent. Wanneer? 16 oktober 2013 van 14:00 tot 17:00 uur. Inter­vie­wen – Stamp­Me­dia Limburg Wat? Je leert op een heel prak­ti­sche manier hoe je je het beste kunt voor­be­rei­den, hoe je een invals­hoek kunt kiezen en welke…

 • Losse opdrachten

  Jurylid Kunst­ben­de Brussel

    Op 23 februari zit ik in de jury van de Brusselse voorronde van de Kunst­ben­de. Ik mag me buigen over de inzen­din­gen in de categorie TXT. De winnaars van de voorronde in Brussel dingen in mei 2013 mee naar de eerste plaats in de lan­de­lij­ke finale in Oostende. Ik zetelde een paar jaar geleden in de jury van de voorronde in Aarschot.

 • Losse opdrachten

  Workshops voor Stamp­Me­dia – voorjaar 2013

  Ben je tussen 16 en 26 en wil je workshops volgen bij het enige echte erkende jon­ge­ren­pers­agent­schap in Vlaan­de­ren? Kijk dan hier. Wil je workshops volgens die IK geef? * Op 13, 14 en 15 februari geef ik een intake-workshop geschre­ven pers bij Stamp­Me­dia Genk. Je maakt kennis met de jour­na­lis­tiek, met de werkwijze van Stamp­Me­dia en je maakt onder mijn bege­lei­ding een jour­na­lis­tie­ke productie. * Op 23 en 24 februari is er zo’n intake-workshop geschre­ven pers in Gent. Je maakt kennis met de jour­na­lis­tiek, met de werkwijze van Stamp­Me­dia en je maakt onder mijn bege­lei­ding een jour­na­lis­tie­ke productie. De eerste dag is in handen van een andere jour­na­list, de tweede dag ben ik er om je bij te staan. * Op 3, 4 en 5 april geef ik een intake-workshop geschre­ven pers bij Stamp­Me­dia Antwerpen. Je maakt kennis met de jour­na­lis­tiek, met de werkwijze van Stamp­Me­dia en je maakt onder mijn bege­lei­ding een jour­na­lis­tie­ke productie. * Op 23 maart geef ik een workshop inter­view­tech­nie­ken in Gent. * Op 20 april geef ik een workshop inter­view­tech­nie­ken in Antwerpen. Wil je je inschrij­ven voor een van deze workshops? Kijk hier.

 • Losse opdrachten,  Stukjes in het wild

  In Volks­krant Magazine: Op examen voor een baby

  Omdat veel Vlamingen vroegen of ze het artikel in het Volks­krant Magazine mochten lezen, plaats ik het artikel dat vorige week verscheen hier door. Publi­cis­te Maartje Luif zat het altijd mee. Totdat ziekte en gebrek haar leven bin­nen­slo­pen. Nu dreigt haar laatste kans op een kind te worden vergald door de morele ‘keuring’ van de fer­ti­li­teits­con­su­lent. ‘Ik wilde roepen dat ik geen tijd te verliezen had, met nog maar één fokking follikel, maar ik zei niks.’ Ik dacht een wel­den­kend mens te zijn, tot het zie­ken­huis liet weten dat we waren besproken in ‘de fer­ti­li­teits­staf’: er waren nog wat vraag­te­kens. Ik was niet gewend te zakken voor examens. Omdat ik opgroeide in een gezin dat alles had: voldoende geld, voldoende hersens en een groot huis in Amsterdam, was ik er vast van overtuigd dat ik altijd een zon­dags­kind zou blijven. In alle oplei­din­gen die ik deed, haalde ik mijn examens in één keer, de banen die ik had, sleepte ik binnen zonder een zuchtje weerstand en ik hoefde nooit iets te vragen: ik kreeg. Dat ik in 2008 zakte voor mijn rijexamen kon ik nau­we­lijks geloven, maar dat was gemak­ke­lijk opgelost: gewoon laten zitten dat hele examen. Als je het…

 • Losse opdrachten

  Jonge Helden op de Boe­ken­beurs 2012

  Op donderdag 8 november kun je me de hele dag aan het werk zien op de Boe­ken­beurs in Antwerpen. In het kader van Jonge Helden werk ik mee aan de Werk­plaats Ver­schuift. Meer infor­ma­tie kun je hier vinden. En hier. Ook in het weekend van 3 en 4 november ben ik op de Boe­ken­beurs, maar dan in een besloten work­shop­week­end voor CJP-verslaggevers.