Ik ben te huur

Wat kan ik voor je doen?

  • Het liefste schrijf ik columns, inter­views en essays, maar ik zet me ook graag aan de wat zake­lij­ke­re genres zoals nieuws, ach­ter­grond­ver­ha­len en puur infor­ma­tie­ve teksten.
  • Ghost­wri­ting: ik schrijf of her­schrijf jouw artikel, verhaal of boek.
  • Heb je een website? Je kunt mij vragen om je site te beheren of te vullen.
  • Schakel mij in voor per­soon­lij­ke bege­lei­ding. Ik heb ervaring met beroeps­schrij­vers en lief­heb­bers. De afgelopen jaren bege­leid­de ik een breed spectrum aan let­ter­knech­ten: jour­na­lis­ten, fic­tie­schrij­vers, redac­teu­ren, colum­nis­ten, bloggers, com­mu­ni­ca­tie­me­de­wer­kers en schrij­vers ‘tegen wil en dank’.
  • Ik geef ook cursussen, workshops en mas­ter­clas­ses voor groepen. Ik kan dat intern komen doen, maar soms orga­ni­seer ik zelf oplei­din­gen. De eerst­vol­gen­de is in januari 2019.
  • Sta ik open voor nieuwe dingen? Jazeker. Mijn aan­pas­sings­ver­mo­gen is enorm. Gooi mij maar voor de leeuwen.

Heb je werk voor me? Fijn! Mail me.