Huur mij!

Wat kan ik voor je doen?

  • Het liefste schrijf ik columns en essays, maar ik lever ook ander materiaal, zoals: radio­co­lumns, ach­ter­grond­ver­ha­len en inter­views.
  • Ghost­wri­ting. Ik schrijf of her­schrijf jouw verhaal of boek.
  • Heb je een website? Je kunt mij vragen om je website mooi te maken, te beheren of te vullen.
  • Per­soon­lij­ke schrijf­be­ge­lei­ding van beroeps­schrij­vers en lief­heb­bers. Ik heb ervaring met een breed spectrum: jour­na­lis­ten, fic­tie­schrij­vers, redac­teu­ren, colum­nis­ten, bloggers, com­mu­ni­ca­tie­me­de­wer­kers en schrij­vers ‘tegen wil en dank’.
  • Sta ik open voor nieuwe dingen? Jazeker. Mijn aan­pas­sings­ver­mo­gen is enorm. Gooi mij maar voor de leeuwen.

Heb je werk voor mij? Ik wacht met smart op je e‐mail.