Over Maartje

Maartje Luif is schrijf­ster, colum­nis­te, redac­tri­ce, eind­re­dac­tri­ce, jour­na­lis­te, docente jour­na­lis­tiek en schrijf­coach. Ze vertrok in 2006 vanuit haar geboor­te­plaats Amsterdam naar het Belgische Leuven om het dagelijks leven te delen met haar geliefde. Sindsdien werkt ze als zelf­stan­di­ge op het snijvlak van jour­na­lis­tiek, lite­ra­tuur, onderwijs en cultuur.


HOE BESCHREEF IK MEZELF IN EERDERE PROFIELEN?

Door de jaren heen stelde ik me vaak voor op mijn websites. Een paar profielen zijn bewaard gebleven.

Opleiding

 • bachelor jour­na­lis­tiek en voor­lich­ting
 • opleiding didactiek

Werk

Ik heb – onder veel meer – geschre­ven voor:
  • De Standaard
  • Radio 1
  • Volks­krant Magazine
  • Canvas
  • VPRO
  • MTV
  • Taalunie
Ik heb – onder veel meer – les­ge­ge­ven aan:
 • School voor Jour­na­lis­tiek, Utrecht
 • School voor Digitale Com­mu­ni­ca­tie, Utrecht
 • School voor Com­mu­ni­ca­tiema­na­ge­ment, Utrecht
 • Saxion Hoge­school, Deventer
 • Artevelde Hoge­school, Gent
 • VUB, Brussel
 • Schrij­vers­aca­de­mie, Antwerpen
 • Schrij­vers­aca­de­mie, Amsterdam
 • Persgroep, Kobbegem
 • Mediahuis, Antwerpen
 • Apache, Antwerpen